Våre tjenester

Freelancekonsulenter

Nordisk møteplass for tilgjengelige IT-konsulenter og selskap med IT-konsulentbehov.

Freelancekonsulenter

Gjennom vårt partnernettverk formidler Centric underleverandører som innehar spesialkompetanse innen sitt fagområde. Nettverket har i dag ca. 1000 samarbeidspartnere som er spesialisert på ulike IT-områder.

Vårt partnernettverk har et etablert nettverk med kandidater fra andre konsulentselskap, samt selvstendige konsulenter. Vårt nettverk består i dag av over 5000 IT konsulenter. Ved en forespørsel fra kunde kan vi gjøre en selektering ut i fra vårt forretningssystem, og sende ut en forespørsel til de underleverandørene som innehar den spesifikke kompetansen som etterspørres. Vi følger opp våre partnerselskap via møter og sosiale aktiviteter. Gjennom et nært samarbeid med våre partnerselskap har vi en mulighet til å levere spesialkompetanse med kort leveringstid. Våre IT-konsulenter arbeider ut i fra kundens behov i forhold til kompetanse.

Hvorfor benytte freelancekonsulenter fra Centric?

  • Vi har et stort nordisk nettverk av IT-konsulenter, med 11 regionskontor i Norden.
  • Vi har lang erfaring med IT og kan hele IT-stacken.
  • Vi har avtaler med mange kunder fra alle bransjer.
  • Vi fungerer som en ekstern salgskanal for våre tilsluttede partnere.
  • Vi arrangerer løpende lokale nettverkstreff.
  • Vi er transparente da alle parter har fullt innsyn i enhver avtale.
  • Vi er personlige – det vil si vi kjenner våre partnere.

Registrer deg i vår partnerportal

Ønsker du å bli kontaktet?