Rekruttering

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?

Centric bruker personopplysningene dine til håndtering av din søknad og eventuelle ansettelse.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler alle personopplysninger som er nødvendige for en søknad og mulig ansettelse, for eksempel navn, gateadresse, postnummer, telefonnummer, fødselsdato, korte rapporter over all kontakt samt andre personopplysninger som er viktige for søknadsprosessen.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Følgende roller i Centric har tilgang til personopplysninger:

  • rekrutterere
  • rekrutteringsassistent
  • ansettende leder
  • andre kolleger/ledere involvert i søknadsprosessen
  • styremedlemmer som må gi sin godkjenning til ansettelse
  • HR-assistent
  • HR-leder som godkjenner forslag eller kontrakter

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

For innsamling av dine personopplysninger påberoper vi oss standardavtalen, berettiget interesse eller samtykke.

Hvor lenge beholder vi personopplysningene dine?

Vi oppbevarer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for det formålet de ble samlet inn for, så lenge det er tillatt ved lov, eller til du trekker tilbake samtykket ditt.

Versjon

15. december 2022