Historie

I 1992 grunnla Gerard Sanderink det nederlandske selskapet Sanderink Groep, i dag kjent som Centric. I årene som gikk vokste Centric, både organisk og gjennom mange oppkjøp. Til tross for et stadig skiftende økonomisk klima, har vi aldri behøvd å rapportere tap, og vi har investert våre gevinster i kvalitet og økning i vår selskapsportefølje.

Centric har blitt en fullservice IT-leverandør som tilbyr infrastruktur- og softwareløsninger for en rekke ulike markeder, som kommuner, boligselskaper, helsevesenet, tjenesteytende sektor, bygg- og anleggsbransjen og finansbransjen.

Balansen i vår tjenesteportefølje sammen med langsiktig partnerskap og samarbeide med ledende IT-leverandører sikrer våre kunder kontinuitet og gode helhetsløsninger.

Ti år etter selskapet ble grunnlagt etablerte Centric seg utenfor Nederland. Først i Belgia, og senere i Tyskland, Sveits, Norge, Sverige, Romania og Litauen. Fra bare å tilby IT-løsninger økte tjenesteomfanget til også å kunne tilby business process outsourcing og bemanningsløsninger.

For å støtte Centrics ambisjon om å vokse internasjonalt og bli en internasjonal leverandør og arbeidsgiver ble alle konsernets selskaper i 2013 samlet under ett navn; Centric. Et varemerke som er ambisiøst men realistisk. Et varemerke som åpner opp en verden av muligheter for både medarbeidere og kunder. Vi er overbevist om at når de rette personene møtes, så kan de nå så langt de vil! Det er derfor vi nå inviterer fagfolk, partnere og kunder til å bli med og kombinere sine talenter, kunnskaper og idéer.