Centric øker salget ved å satse på kjerneaktivitetene

I 2018 høstet Centric fruktene av strategien som IT-selskapet lanserte i 2015.

Å satse på kjerneaktivitetene, en overgang mot nettskyen og en opptrapping av det internasjonale samarbeidet gjorde at selskapet landet høyt profilerte prosjekter, og fikk nye nederlandske og internasjonale kunder.

2018 markerte viktige trinn i overgangen mot skyen, og vi føler oss nå sikre når vi tenker på fremtiden. Omsetningen fra 2018 var på 490 millioner euro, som er en økning på nesten 5 prosent i forhold til 2017. EBIT falt til 24 millioner euro (2017: 27,5 millioner euro), men resultatet fra aktivitetene våre var høyere i 2018 enn i 2017.

Utvidelse av aktivitetene i satsningsområdene våre

I 2018 fortsatte vi i tråd med strategien å utvide posisjonene innen detaljhandel, finans og offentlig sektor. Å satse på dette er viktig fremover, da Centric investerer for egen regning og risiko i utvikling og innovasjon av produkter og tjenester til kunder i disse markedene. For at dette skal være lønnsomt, kreves det en stor nok markedsandel og tilstrekkelig med vekstpotensial. Dette var også grunnen til at vi i starten av 2019 overførte våre programvareløsninger for boligselskaper til et selskap som har boligselskapssektoren som ett av sine kjernemarkeder.

Tjenester med økt merverdi

Når det handler om infrastruktur, har vi tatt våre kunder med oss til nye muligheter: fra bemanningstjenester til forvaltede tjenester og fra å være maskinvareforhandler og implementeringspartner til å bli leverandør av nettskybaserte tjenester. Dette er en tjeneste hvor Centric tilbyr enda mer merverdi. Et viktig trinn i denne overgangen var salget av våre forhandleraktiviteter. Dette lot oss øke våre tilbakevendende forretninger, som er en viktig base for den kontinuiteten som Centrics kunder og ansatte nå forventer.

Internasjonal vekst

Internasjonalt fokuserer Centric på økt aktivitet i detaljsektoren, bemanningstjenester og outsourcing av IT. Intensivt internasjonalt samarbeid og vekst innenfor disse satsningsområdene gjorde i 2018 at vi begynte å tilby tjenester til våre første outsourcing-kunder i Skandinavia, og at vi åpnet en ny avdeling i Litauen. Litauen-teamet arbeider tett sammen med brukerstøtten i andre Centric-land om brukerstøtte til kunder som arbeider internasjonalt.

Les den offentlige rapporten for ytterligere informasjon om utviklingen hos Centric.