Nyheter& Presse

09.04.2019

Centric øker salget ved å satse på kjerneaktivitetene

13.12.2018

Coop implementerer Centric’s Omnichannel retail Suite