Conncect engaged succees

Webinar: Samenwerken aan Archivering & Vernietiging

Informatie bevindt zich soms verspreid over verschillende systemen, terwijl die wel in samenhang moeten worden beheerd. Bijvoorbeeld het centraal in het zaaksysteem afhandelen van een bezwaar. Ook als dat bezwaar gaat over een voorgenomen gunning van een omgevingsvergunning in Centric Leefomgeving. Schuif aan en ontdek hoe Centric en partners omgaan met deze uitdagingen.