VNOG gaat voor financiën vanuit de cloud

Overheid

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft zijn financiële administratie vanzelfsprekend graag goed op orde. Voor financiële processen zoals inkoop, betalen, budgetbewaking en het opstellen van de begroting, werkt de VNOG daarom met Key2Financiën van Centric. Sinds begin vorig jaar als SaaS-dienst in de cloud. Welke voordelen wil VNOG daarmee bereiken? En hoe verliep de overgang naar de cloud? We vragen het Mark Bosma (projectleider) en Sandra Scheffers (functioneel beheerder) van de VNOG.

Hoe verliep de overgang van jullie financiële applicatie naar de cloud?
“Voor beide partijen was het een nieuw terrein. Via frequente afstemming, nauw contact en het bijhouden van een goede actie- en besluitenlijst hebben we samen toegewerkt naar de migratie. De overgang is goed verlopen, waarbij we vooraf wel wisten dat een aantal verbeterpunten bij de nieuwe release zouden worden opgelost. Tijdens de gehele implementatie en migratie was er een gevoel van wederzijds vertrouwen.”

Wat willen jullie bereiken met de transitie naar SaaS?
“Het technisch beheer van de applicatie is ondergebracht bij Centric. Daardoor hebben we de garantie op een stabiele werking van de software. Doet zich een probleem voor, dan lost de Servicedesk dat snel en vakkundig op, waardoor de downtime minimaal is. SaaS ontzorgt ons dus.”

“SaaS geeft ons de garantie op stabiel werkende software”

Mark Bosma Projectleider VNOG

Wat zijn jullie eerste ervaringen met de werken vanuit de cloud?
“Met de laatste release en het oplossen van de restpunten is de implementatie helemaal afgerond. Het draait prima. Na de laatste werkzaamheden zijn we geen hobbels tegengekomen en kunnen we stabiel werken met het systeem.”

Hoe ervaren jullie de support van Centric tijdens de migratie?
“Over de begeleiding zijn we zeer positief. Zowel met de projectleider van Centric als met de techneuten hebben we tijdens het traject steeds op een fijne en betrouwbare wijze samengewerkt. Bij vragen of issues werd er snel geschakeld, waardoor het project op stoom bleef.”

Hebben jullie nog tips voor Centric om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen?
“Bij een migratie van on-premise naar SaaS komt veel techniek kijken. Het is goed om de klant daarin mee te nemen, in begrijpelijke taal en met een “was-wordt”-plaatje, zodat verwachtingen tijdig zijn uitgesproken. Ook het in kaart brengen van de huidige situatie bij de klant kan hieraan bijdragen. Overstappen op SaaS is uitdagend traject dat een gedegen aanpak en goede begeleiding vereist – maar de voordelen zijn er dan ook naar: wij hebben geen omkijken meer naar het beheer en onderhoud van ons financiële systeem.”

Gebruikte oplossing