Locus WMS speelt sleutelrol in digitale transformatie bij kaasleverancier Zijerveld

Transport & Logistiek

Zijerveld is een in Nederland bekende kaasleverancier en staat op het punt om haar volgende stap te zetten om nog meer waarde te creëren voor de klant en consument. Dat kan niet zonder digitale transitie. De uitrol van het Locus WMS van Centric speelt daarbij een sleutelrol. Supply chain projectmanager Philippe Coerten: “Het aspect supply chain moet je meenemen in de digitalisering, anders heb je geen idee hoe goed je het doet.”

De onderneming heeft in de laatste vijf jaar enorme stappen gezet op het gebied van digitalisering. “Zijerveld komt van een traditionele achtergrond, van kaashandel tot leverancier van diverse kaasconcepten, met een eigen rijpings- en verpakkingslocatie. We willen klanten helpen om zoveel mogelijk waarde binnen hun kaascategorie te genereren. Aanvullend delen we via Kaas.nl al veel productinformatie, data die afkomstig is uit ons ERP- en productinformatiesysteem. Nu nemen we dus de supply chain mee in de digitalisering. Dat is geen luxe, want met een breed assortiment, een variëteit aan klanten met dito orderprofielen en een complexe keten is er veel te managen. Picken op de ouderwetse manier gaf geen snel inzicht in de status van orders. Je moet weten wat waar staat en wanneer een product is verplaatst.”

Wave planning als essentieel onderdeel

De toegenomen complexiteit in de logistieke keten leidde een aantal jaar geleden tot de keuze voor en implementatie van Locus WMS. Coerten: “In drie fasen zijn we in Bodegraven live gegaan. Binnenkort volgen warehouse twee en drie. Het geeft ons de tools om zoveel mogelijk waarde en geluksmomenten voor klanten te creëren, ook bij lastig te voorspellen producten, zoals Burrata en Mozzarella, die bijvoorbeeld sterk van het weer afhankelijk zijn.” De keuze van Zijerveld viel om een aantal redenen op Locus WMS. “Wij leveren kaas aan meerdere grote supermarktorganisaties en daarvan werken er een aantal met hetzelfde WMS. Het systeem had een streepje voor op andere pakketten vanwege de wave planning mogelijkheden. Dat aspect gebruiken we omdat het zich uitermate leent om orderbatches op te bouwen, gebaseerd op het tijdstip van verzending. We verzamelen voor veel organisaties orders op winkelniveau. Onze klanten kunnen die vanuit hun dc’s distribueren naar de winkels. Deze winkels vormen een wave, al dan niet onderverdeeld in kleinere sub-batches. Ditzelfde concept passen we toe op leveringen voor meerdere speciaalzaken in een bepaalde regio.”

‘Kunnen nu veel efficiënter werken’

Aanvullend aan de wave planning somt Coerten op dat Zijerveld met Locus WMS nu een real-time dashboard heeft over de lopende taken en processen. Het is nu voor het bedrijf ook eenvoudiger om fouten in het magazijn te monitoren. “Mensen maken nu eenmaal soms fouten. Nu zien we waar deze zijn gemaakt en door wie. Daarna kunnen we orderpickers helpen verbeteren.” Het bedrijf heeft voor bepaalde klantgroepen automatische orderchecks ingesteld. Locus beschikt over een intelligente put-away, waardoor artikelen direct op basis van de juiste afmetingen op de goede plaats worden weggezet. Ook kan Zijerveld dankzij de software orders uitsplitsen naar meerdere orderpickers, wat tot kortere doorlooptijden kan leiden. “We willen in dit warehouse van 10.000 vierkante meter efficiënt met de ruimte omgaan, daar helpt het WMS heel goed bij.”

“Het systeem had een streepje voor op andere pakketten vanwege de wave planning mogelijkheden”

Philippe Coerten Supply chain projectmanager bij Zijerveld

Stapsgewijze overgang

Zijerveld heeft de implementatie stap voor stap uitgevoerd. Daarvoor had het twee belangrijke redenen, stelt de supply chain projectmanager. “De eerste reden is dat de medewerkers achter jouw plannen moeten staan. Daarom hebben we mensen vrijgespeeld en ze vervolgens opgeleid tot key-users. Het vereenvoudigt het change management.” De tweede reden is volgens Coerten dat een organisatie maar een beperkt aantal mensen in dienst heeft. “Een stap voor stap aanpak is nodig om de projecten goed uit te voeren. Denk aan mensen die zich bezighouden met master data, applicatiebeheer en de operatie. Daarom willen we nu eerst in Venlo het WMS uitrollen en pas daarna de slot booking applicatie in Bodegraven.”

Onderlinge afstemming applicaties met WMS als spil

De digitale transformatie is verre van afgerond. “Naast de WMS implementatie in ons derde warehouse, staat de upgrade van ons ERP-pakket op stapel. Na de uitrol van het eerste Locus WMS is overigens ook de voorraadoptimalisatiesoftware Slim4 in gebruik genomen.” Onderhouds- en TMS-software draaiden al bij de kaasleverancier. De applicaties zijn zoveel mogelijk gekoppeld met elkaar. “Is een productielijn in onderhoud, dan weet Slim4 dat er daar minder grondstoffen nodig zijn. Het TMS ziet tijdig welke volumes er te verladen zijn en kan op basis daarvan de ritplanning optimaliseren. Die onderlinge afstemming en flow is wat we op orde willen hebben. Daarom zijn de koppelingen met de andere systemen zo belangrijk.”

‘De mensen maken uiteindelijk het succes’

Nu de motor van de digitalisering in de kaasketen op gang is gekomen, blijkt ook hoe belangrijk een goede voorbereiding en nauwe samenwerking is, stelt Coerten. “We zetten best grote stappen. Dit is een hele ommezwaai binnen de organisatie. Met een goede voorbereiding help je elkaar om beter om te gaan met die verandering. Mensen meenemen in een veranderproces is essentieel. Een systeem implementeren is één, maar de mensen maken er uiteindelijk een succes van. Daarbij speelt ook een IT-partner een grote rol. De samenwerking met Centric verloopt uitstekend. Als Zijerveld kunnen we er snel mee schakelen, de consultants hebben kennis van hoe een WMS in de praktijk werkt, inclusief alle parameters. Tijdens de implementatie in Bodegraven hebben ze zich heel flexibel opgesteld.”

Gebruikte oplossing

Centric WMS