Het nieuwe werken in een stroomversnelling

Hoe helemaal niets tóch verandering betekent

Sinds de uitbraak van het coronavirus werkt bijna 50% van alle werknemers thuis. Het kabinet wordt daardoor tijdelijk verlost van een aantal grote knelpunten als files, CO2-uitstoot en het stikstofprobleem. Hoe mooi zou het zijn geweest als op Prinsjesdag aangekondigd was dat er een fiscale stimulans zou komen om ook ná corona werknemers meer thuis te laten werken. Een stimulans waarmee de tijdelijke verlossing wellicht permanent zou kunnen worden. Helaas, niets van dat alles.

Betekent niets in de kabinetsplannen nu ook dat je als werkgever niets hoeft? Zeker niet! Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat het percentage werknemers dat ook ná de coronacrisis thuis wil blijven werken is gestegen van 25% naar 45%. Bijna de helft van de werknemers wil dus ook straks niet meer dagelijks naar kantoor. Belangrijkste reden die de werknemers daarbij noemen, zijn flexibiliteit en vermindering van de reistijd.

Als werknemers meer thuiswerken levert dit werkgevers veel voordelen op. De thuiswerker is productiever en meldt zich minder vaak ziek. Daarbij besparen werkgevers veel kosten, vooral door lagere huurkosten voor kantoorruimte, maar ook verminderde uitgaven voor gas, elektriciteit en de catering. PWC berekende zelfs een besparing van bijna 1,7 miljard euro per dag dat werknemers thuis blijven werken. Dit is dus een enorme kostenbesparing. Tegelijkertijd kost thuiswerken werknemers gemiddeld wel 2 euro per dag, volgens berekeningen van het Nibud. En die kosten willen ze wel graag vergoed krijgen.

Corona heeft alle twijfels bij “Het Nieuwe Werken” weggenomen. De verandering in onze manier van werken is niet meer te stoppen. Werknemers willen, ook ná corona, niet meer dagelijks naar kantoor. Maar ze willen wel graag een tegemoetkoming voor extra kosten die ze maken en ondersteuning bij het creëren van gezonde arbeidsomstandigheden. Als werkgevers interessant en aantrekkelijk willen blijven voor werknemers dan moeten ze hier goede faciliteiten voor bieden. Anders lopen ze straks achteraan.

Aan de slag

Wil jij in jouw organisatie ook concreet bezig met “Het Nieuwe Werken” maar weet je niet precies waar te beginnen? Je zou bijvoorbeeld kunnen stoppen met het uitkeren van de vaste reiskostenvergoeding, als je die nu nog betaalt. Tijdens de coronacrisis mag de vaste reiskostenvergoeding nog onbelast doorbetaald worden aan werknemers, ook als ze niet op kantoor komen. Dit is straks verleden tijd. Als werknemers wisselend en flexibel naar kantoor komen is het bijna niet te doen hier een vaste vergoeding voor reiskosten tegenover te zetten. Werknemers kunnen de reiskosten veel beter declareren. Het liefst zo op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke manier.

Geld dat je als werkgever bespaart op de reiskostenvergoeding en de ruimere mogelijkheden in de werkkostenregeling, 1,7% vrije ruimte over de eerste € 400.000,- loon, bieden je de kans om een onbelaste vergoeding te betalen aan werknemers die thuiswerken. Soms gaat dit zelfs niet ten laste van de vrije ruimte, bijvoorbeeld de vergoeding van het internetabonnement voor de werknemer die drie dagen per week thuis werkt.

Kortom, de verandering naar thuis werken is blijvend. En je moet hier als werkgever op in spelen door nu maatregelen te nemen om je werknemers maximaal te faciliteren en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden. Word jij de werkgever van de toekomst waar iedereen graag voor wil werken?

Reintjan Weeber, Kennismanager wet- en regelgeving

Meer weten?

Reintjan Weeber, Kennismanager wet- en regelgeving

Voor meer informatie neem je contact op met Reintjan Weeber via reintjan.weeber@centric.eu