Een overlijdensuitkering, hoe werkt dat ook alweer?

“Het gaat heel slecht met papa, kun je meteen komen?” Het telefoontje dat Annabel al tijden vreesde, kwam vorige week. Meteen reed ze naar haar ouderlijk huis, ze was net op tijd om definitief afscheid te nemen van haar vader, Bert. Bert werd ziek vlak na zijn 60e verjaardag. Daarna gaat het snel. Geen genezing meer mogelijk, definitief stoppen met werken en zes maanden later is hij overleden.

De eerste week na zijn overlijden stond voor Annabel in het teken van rouw en praktische zaken rond de crematie. Nu is ze bezig met de administratie, al die zaken die geregeld moeten worden. Ze had er nooit bij stilgestaan. Gelukkig had Bert wel al zijn wachtwoorden opgeschreven.

Annabel belt met Berts werkgever, de gemeente waar ze zelf opgroeide. Op de HR-afdeling zijn ze nog steeds geschokt. Bert had er veertig jaar gewerkt! Het is zeker vijf jaar geleden dat er een overlijden op het werk was. Ze moesten zoeken naar het protocol en dat was flink verouderd, hoort ze van Max van HR. Met behulp van het protocol vertelt Max waar de nabestaanden recht op hebben, zoals op een overlijdensuitkering. Max wil weten op welke rekening die gestort moet worden. “Doe die van mij dan maar”, zegt Annabel.

Bij de mutaties van april krijgt Tim, de salarisadministrateur bij Centric die de verloning voor de gemeente verzorgt, ook de mutatie voor de overlijdensuitkering. Hoewel Tim zo’n mutatie vaker dan eens in de vijf jaar binnenkrijgt, moet hij toch even nadenken en overleggen met collega’s.

De overlijdensuitkering is vrijgesteld van belasting, als de uitkering maximaal drie maanden is. Dat weet Tim wel. Maar hoort de vakantietoeslag er nu bij of niet, sinds die in het Individueel Keuzebudget is ondergebracht? Daar was toch iets mee? En dat andere rekeningnummer, mag dat wel?

Voor de zekerheid stemt Tim het af met Reintjan, de specialist wet & regelgeving. Die komt snel met uitsluitsel:

  • Een overlijdensuitkering wordt uitgekeerd aan ‘nagelaten betrekkingen’, de echtgenoot of partner. Uit het verhaal van Annabel blijkt niet of die er is, dat zou de werkgever moeten checken.
  • Een werkgever is bij overlijden van een medewerker verplicht om één maandsalaris belastingvrij uit te keren als er nagelaten betrekkingen zijn. Een hogere uitkering is mogelijk: die is voor de loonbelasting vrijgesteld, als dat bedrag niet hoger is dan drie maanden loon. Het gaat hier maximaal om het in het arbeidscontract overeengekomen maandloon, vermenigvuldigd met drie, nog te verhogen met vakantietoeslag. Is de overlijdensuitkering hoger dan dit bedrag, dan is het meerdere belast op grond van de tabel bijzondere beloningen.
  • In het verleden is er een uitspraak geweest dat vakantietoeslag niet bij het maandloon geteld kon worden, omdat dat was ondergebracht in het Keuzebudget. Dat is inmiddels wel opgenomen in het Handboek Loonheffingen: “Bij het fiscale loon over een maand telt u het maandbedrag op van 1/12 van het jaarbedrag van een keuzebudget waarop uw werknemer recht heeft volgens een cao of arbeidsovereenkomst. Het maakt daarbij niet uit waar uw werknemer (een deel van) het budget aan besteedt.”
  • De overlijdensuitkering wordt doorgaans overgemaakt op het rekeningnummer van de overledene.

Tim koppelt terug aan Max van de gemeente hoe hoog het bedrag wordt en dat de uitkering op het rekeningnummer van Bert wordt overgemaakt. Hij adviseert Max om na te gaan over er nagelaten betrekkingen zijn. Dochter Annabel vertelt Max dat haar vader samenwoonde met Thea, dus zij is de nagelaten betrekking. Dat het geld op de rekening van Bert komt, dat snapt ze eigenlijk wel. Gelukkig is de verstandhouding met Thea en haar broers goed. Fijn dat dit geregeld is zo, Annabel heeft nu wel even wat anders aan haar hoofd.

Meer casussen lezen?

Blog

Ontslagvergoeding uitbetalen tijdens het dienstverband?

Blog

Welk loon hoort op de werkgeversverklaring bij 30%-regeling?

Marcel de Dood, Expert in de toegevoegde waarde van HR-Software

Over Marcel

Marcel de Dood, Expert in de toegevoegde waarde van HR-Software

Marcel de Dood is behalve Manager Services & Operations ook vader van vier kinderen, waarvan er drie op de universiteit en één in de brugklas studeren. Je ziet hem regelmatig op de racefiets en op het voetbalveld. Zijn eigenzinnige visie komt voort uit zijn bedrijfskundige achtergrond en brede ervaring. Mensen en hun neiging om onhaalbare idealen na te streven, dat zijn zaken die hem bijzonder boeien. Daarover en over veel meer schrijft Marcel in zijn bijdragen.

Neem voor meer informatie contact op via +31 73 686 86 00 of mail naar hrpayroll.solutions.sales@centric.eu.