Dynamisch productbeleid geeft actueel inzicht

Weten welke nieuwe functionaliteit binnenkort beschikbaar is en wat eraan komt. Centric maakt van het productbeleid voor de lokale overheid een dynamisch overzicht, zodat je altijd op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen in producten en strategie.

Aan het eind van elk jaar publiceert Centric haar productbeleid voor de lokale overheid (PBLO). Hierin staat een overzicht van trends en alle ontwikkelingen in de software van Centric voor het komende jaar. Maar omdat technologie en ook de behoeftes van overheid en samenleving steeds sneller veranderen, maakt Centric het PBLO dynamisch. Zo kun je meteen zien welke nieuwe functionaliteit er voor de verschillende toepassingen beschikbaar is, wat op korte termijn wordt geleverd en wat de strategie van Centric is voor de langere termijn. Mark Uiterwijk Winkel, Chief Portfolio Officer Centric PSS: “We houden onze klanten op verschillende manieren op de hoogte van waar we mee bezig zijn. Zoals in onze Show & Tell-sessies, in Expertgroepen en straks op onze Relatiedag op 19 september in Amersfoort. Klanten vinden het daarnaast prettig als ze zelf de meest actuele informatie kunnen vinden over onze ontwikkelingen en dat bieden we nu met het dynamische PBLO.” Op korte termijn wordt het mogelijk om je te abonneren op deze site, zodat je een seintje krijgt als er nieuws is over de producten en thema’s die je wilt volgen.

AI, Common Ground en cloud

In het PBLO 2024 staan trends en ontwikkelingen waar Centric dit jaar op focust. Uiterwijk Winkel noemt er een aantal. Zoals de inzet van AI voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. “We experimenteren onder meer met een slimme chatbot.” Ook Common Ground krijgt volop aandacht: “Bij het vernieuwen van ons portfolio sluiten we aan op het Common Ground-gedachtengoed. Zo stellen we functionaliteit beschikbaar voor bijvoorbeeld bronbevraging vanuit diverse taakapplicaties, met de Haal Centraal en Zaakgericht Werken-API’s.” Daarnaast gaat de transitie naar de cloud volop door, maar wel met oog voor de wensen van de klant, vertelt hij. “We ontwikkelen componenten die als SaaS, maar ook hybride ingezet kunnen worden. Daarmee krijgen klanten een moderne oplossing en doen ze ervaring op met de cloud.”

Open Burgerzaken

Het dynamisch maken van het PBLO past bij de strategie van Centric om steeds meer samen met klanten te doen. Chantal van der Lans, productmanager Burgerzaken: “Met onze visie SAMEN Burgerzaken maken we Burgerzaken open. We integreren externe oplossingen in plaats van te koppelen, en halen gegevens op bij de bron. Hiervoor ontwikkelen we veel meer samen met gemeenten en andere leveranciers. Daar past een dynamisch PBLO bij, want als je samen ontwikkelt dan wil je ook dat iedereen goed geïnformeerd is over de meest recente ontwikkelingen.”

“We veranderen van een leverancier van software in een organisatie die gemeenten op weg helpt bij de digitale transitie die van ze gevraagd wordt.”

Chantal van der Lans Productmanager Centric Burgerzaken

Nieuwe Expertgroep

Een innovatie in Burgerzaken waar samen aan gewerkt wordt, is de directe vertaling van interactie met een inwoner, via het klantscherm. Van der Lans legt uit: “Met het klantscherm kun je inwoners aan de balie informatie tonen. Dat kan binnenkort in verschillende talen, met live vertaling. De klant kan dan in de eigen taal communiceren en de medewerker krijgt dit dan vertaald te zien. En andersom.” Zodra dit beschikbaar komt, staat dat in het dynamisch PBLO en kunnen klanten het dus direct afnemen. In het PBLO is ook te vinden op welke manier je betrokken kunt zijn bij de productontwikkeling van Centric. Zo is er recent een nieuwe Expertgroep opgericht, waarin samen met gemeenten wordt gewerkt aan ontwikkelingen in de eDienst Loket huwelijk en partnerschap.

Digitale transitie

Klanten continu op de hoogte houden van ontwikkelingen en veranderingen in het portfolio van Centric past bij de verandering die de leverancier doormaakt, besluit Uiterwijk Winkel. “We veranderen van een leverancier van software in een organisatie die gemeenten op weg helpt bij de digitale transitie die van ze gevraagd wordt. Dat doen we samen met onze klanten. Dan heb je een plek nodig waar alle actuele informatie samenkomt. Een dynamisch PBLO voorziet in die behoefte.”

Meer over het PBLO

Mark Uiterwijk Winkel

Meer weten?

Mark Uiterwijk Winkel, Chief Portfolio Officer

Neem contact op met Mark via +316 22 42 65 50 of mark.uiterwijk.winkel@centric.eu