Digitale terinzagelegging

Een vraagstuk dat bij elke gemeente speelt, een overzichtelijk project dat hiervoor een oplossing biedt en dat ook nog voldoet aan de principes van Common Ground. Ramon Meijer en Willam van Weelden van Centric vertellen over hun voorstel om gezamenlijk een oplossing te bouwen voor het geautomatiseerd digitaal ter inzage leggen van documenten.

Naast de huidige, digitale publicaties, moeten gemeenten door de Wet Elektronische Publicaties vanaf 1 januari 2023 ook onderliggende stukken digitaal ter inzage leggen. Waar iemand nu vaak naar het gemeentehuis moet om de voorgenomen gunning in te zien, moet dit straks digitaal kunnen. Daar dreigt echter een probleem, want de standaard (DROP) voor publicatie op het online portaal www.officielebekendmakingen.nl, verandert. KOOP, de instantie die deze standaard beheert, stopt binnenkort met de mogelijkheid om documenten bij een publicatie te voegen. Dat betekent dat gemeenten vanaf 1 januari bestanden die ze willen meesturen, handmatig moeten uploaden. Voor een middelgrote gemeente gaat het al gauw om honderden documenten per maand. Dit vraagt om een oplossing. Centric ziet het als een kans om deze oplossing samen met gemeenten te ontwikkelen, volgens de werkwijze en de principes van Common Ground.

Common Ground

Common Ground is de informatiekundige visie op een nieuwe informatievoorziening voor gemeenten. Centric onderschrijft deze visie, het bedrijf is één van de ondertekenaars van het Groeipact Common Ground, waarin gemeenten en leveranciers afspreken om samen te bouwen aan (onderdelen van) deze moderne informatievoorziening. Volgens de principes van Common Ground. Dat is een heel andere manier van werken dan leveranciers en gemeenten gewend zijn. Willam van Weelden, strategisch product manager bij Centric, noemt het daarom “best een beetje spannend” wat hij en zijn collega Ramon Meijer, consultant leefomgeving bij Centric, voorstellen. Een aantal gemeenten heeft interesse getoond om mee te doen. Ramon en Willam zouden graag de volgende stap zetten en met een kleine groep gemeenten daadwerkelijk gaan ontwikkelen. Daartoe roepen ze gemeenten op om zich aan te melden (zie hieronder).

“We bouwen het als een open platform, dat alle gemeenten kunnen gebruiken en waarop alle leveranciers kunnen aansluiten.”

Willam van Weelden Strategisch product manager bij Centric

Overzichtelijk

Het is een relatief overzichtelijk project, dat zich uitstekend leent om gezamenlijk aan te pakken, vertelt Ramon. Hoe ziet de oplossing eruit? Willam: “We bouwen het als een open platform, dat alle gemeenten kunnen gebruiken en waarop alle leveranciers kunnen aansluiten. Het wordt dus geen module van een Centric-toepassing, het staat op zichzelf.” Gemeenten publiceren geautomatiseerd vanuit hun eigen IT-omgeving digitale documenten op dat platform en in het bijbehorende besluit op www.officielebekendmakingen.nl wordt daarnaar gelinkt. De documenten staan op het portaal zolang nodig is, na het verstrijken van de inzagetermijn gaan ze er weer vanaf. Ramon: “In eerste instantie willen we het gebruiken voor documenten voor de leefomgeving, maar dat kan veel breder worden. Het zit niet vast aan een bepaald domein, als het er eenmaal is dan kunnen gemeenten er documenten uit allerlei domeinen publiceren.”

“In eerste instantie willen we het gebruiken voor documenten voor de leefomgeving, maar dat kan veel breder worden.”

Ramon Meijer Consultant leefomgeving bij Centric

Samen laten zien dat Common Ground werkt

Ramon en Willam ontwikkelden een pitch waarin ze onder meer uitleggen hoe het ontwikkeltraject eruit zal zien. Willam: “We werken agile, in korte sprints waarin we samen met gemeenten in 6 weken de software gaan maken. Gemeenten vertellen ons wat zij nodig hebben, een klein team van ontwikkelaars van Centric bouwt het. En dat stemmen we dus continu af.” Waarom zouden gemeenten hieraan meedoen? Omdat ze een werkende oplossing krijgen, waar in meerdere gemeentelijke domeinen behoefte aan is, zegt Ramon. Maar dat niet alleen, vult Willam aan: “Dit is een uitgelezen kans om de werkwijze en de principes van Common Ground samen met gemeenten in de praktijk te brengen. Zo kunnen we samen laten zien dat het werkt.”

Meer weten, ook over de kosten van deelname aan dit project? Willam van Weelden en Ramon Meijer vertellen het graag. Maak een afspraak via:

Willam.van.Weelden@centric.eu / 06 2250 0780

Ramon.Meijer@centric.eu / 06 1070 8031