Online Cognos-opleidingen voor Súdwest-Fryslân

Datagedreven werken: ‘Met deze Cognos-opleidingen halen we nieuwe kennis en kunde in huis’

Decentrale overheid Overheid

Vanuit het programma Datagedreven Werken wil de gemeente Súdwest-Fryslân de kracht van data prominenter op de kaart zetten binnen de organisatie. Onderdeel daarvan is het inzetten van de juiste tooling, zoals Cognos Analytics. Maar ook: het opleiden van de medewerkers die daarmee gaan werken. Voor een vliegende start met Cognos. Hoe bevalt dat, een online BI-training?

Taeke van der Laan is functioneel beheerder én data scientist bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Het creëren van BI-dashboards, managementinformatie en rapportages is hem en zijn collega’s van het team Data Informatie en Analyse bepaald niet vreemd. Als procesregisseur en data analist is ook Patrick Witteveen betrokken bij het realiseren van de datagedreven ambities van de gemeente. Zijn speerpunt: het inzetten van Cognos op basis van selfservice, in álle lagen van de organisatie.

Om de Cognos-kennis binnen de organisatie naar het volgende plan te tillen, volgden ze samen met een groep Cognos-ontwikkelaars, functioneel beheerders en gebruikers via Centric de digitale opleidingen IBM Cognos Analytics Reporting Basis, en Self-Service BI.

Taeke: “Datagedreven werken is niet een eenmalig project, het is een mindset en een doorlopend proces. Procesafspraken en interne verantwoordelijkheid spelen hierin een belangrijke rol. Cognos is voor onze organisatie één van de tools waarmee wij dit willen bereiken. Het opleiden van de collega’s die het gaan gebruiken is cruciaal. Met de juiste kennis en kunde in huis kunnen we deze tool optimaal inzetten.”

Online Cognos-opleidingen voor Súdwest-Fryslân

Wat is de meerwaarde van de Cognos-opleidingen voor jullie?

“Wij zijn onlangs overgegaan op de nieuwe Cognos Analytics. Hiervoor draaiden we nog met het oude Cognos 10. De meerwaarde van deze opleiding was voor ons dat we collega’s een vliegende start bieden met Cognos Analytics. Daarnaast brengen we zo bij beheerders onder de aandacht dat zij deze tooling ook goed kunnen gebruiken voor hun beheerprocessen. Een mooie start richting data gedreven werken.”

Patrick: “Cognos 11 geeft ons de kans om datagedreven werken van manager tot medewerker op de werkvloer in te voeren. Met deze opleiding kunnen we zelfverzekerd aan de slag en halen we het maximale uit deze toepassing.”

Wat vind je van de opleidingen van Centric?

Taeke: “Onze ervaring met de opleidingen die jullie geven was heel positief. Er was goede afstemming over de lesstof, we konden vragen stellen en inhoudelijk meedenken over voorbeelden. Dat zorgde voor een fijne samenwerking. Onze credits gaan naar de docent. Ondanks de huidige coronaperiode hebben we digitaal, op afstand, toch goed de opleiding kunnen volgen.”

Hoe bevalt het Nederlandstalige lesmateriaal?

Patrick en Taeke: “Voor ons als ontwikkelaar is Engelstalig de basis waarmee wij werken. Dat is het niet voor de vele collega’s die de cursus ook hebben gevolgd. Daar sloot de cursus in het Nederlands goed op aan.”

Hoe bevalt de combinatie van theorie en praktijk?

Taeke: “Tijdens de les hebben we een aantal voorbeelden ook met de docent besproken. De afwisseling van theorie en praktijk in combinatie met concrete voorbeelden van Súdwest-Fryslân spraken tot de verbeelding voor de deelnemers. Want: ‘Waarom wil je dat rapport nou precies maken?’ ‘Met welk doel ga je een dashboard inzetten?’ Goed om daar eens extra over na te denken.”

Welke tip zouden jullie andere organisaties willen meegeven?

Taeke en Patrick: “Een BI-opleiding als deze sluit misschien ook mooi aan bij programma’s of projecten die lopen in je eigen organisatie. Gebruik dan ook de opleiding om hierover te communiceren. Als beheerder van Cognos, maar ook als data scientist of rapportenbouwer, kun je best de stoute schoenen aantrekken en deze ambassadeursrol pakken. Inzicht in de kwaliteit van je systemen en de mogelijkheden van je data helpt je op weg naar een ‘datagedreven organisatie’. Een gedegen Cognos-opleiding is één van de middelen die daaraan kunnen bijdragen.”

Gerelateerde oplossing