Centric Leefomgeving en OpenZaak: Naadloos van ZDS naar ZGW

Centric Leefomgeving is de applicatie die de processen rond de Omgevingswet ondersteunt. De gemeente Den Haag stond voor de vraag hoe zij Centric Leefomgeving kon inpassen in het ICT-landschap. Immers, deze vakapplicatie spreekt een andere taal dan het zaaksysteem van de gemeente. De oplossing: zet er een vertaler tussen.

Sinds afgelopen 1 januari is de langverwachte Omgevingswet van kracht. “We hebben daar als Centric een nieuw product voor gebouwd, Centric Leefomgeving,” vertelt Jeroen van Amersfoort, productmanager Omgevingswet. Centric Leefomgeving is de all-in-one oplossing voor vergunningverlening, mobiel toezicht en handhaving (VTH). Hiermee voldoen gemeenten direct aan de eisen van de Omgevingswet. Met Centric Leefomgeving is de gemeente aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt en zorgt voor samenhangende, eenduidige en toegankelijke informatie van goede kwaliteit. “We bieden deze oplossing als SaaS aan. Meteen al op die eerste januari zijn 75 klanten live gegaan met Centric Leefomgeving en inmiddels zijn alle klanten live. Den Haag is een van die gemeenten,” aldus Van Amersfoort.

Bewezen standaard

De gemeente Den Haag heeft de laatste jaren de beweging gemaakt naar zaakgericht werken. Dat betekent dat alle relevante informatie, processtappen en het zaakdossier, zijn gekoppeld aan een zaak, ondersteund door het zaaksysteem. Van Amersfoort: “Den Haag heeft gekozen voor OpenZaak als zaaksysteem. OpenZaak is ingericht volgens de API-standaarden voor zaakgericht werken (ZGW), een initiatief van de VNG. Dit past binnen de beweging naar Common Ground die gemeenten doormaken.”

Een van de principes van Common Ground is dat taakapplicaties en zaaksystemen van datasilo’s met Zaak- en Documentservices geleidelijk worden vervangen door de nog in ontwikkeling zijnde standaard ZGW-API’s. “Voor de bouw van Centric Leefomgeving moesten we kiezen: vertrekken op een bewezen standaard of anticiperen op een toekomst met ZGW. Omdat de ZGW-standaard nog volop in ontwikkeling is hebben we gekozen voor de bewezen standaard, en dat is ZDS,” legt Jeroen van Amersfoort uit. Dat stelde Den Haag voor de vraag: hoe zorgen we ervoor dat Centric Leefomgeving en OpenZaak met elkaar kunnen praten? “Want zoals gezegd: ZDS met ZGW, dat matcht niet. Daar moest dus een partner (integrator) bij die de ZDS-standaard kan vertalen naar de ZGW-standaard zodat Centric Leefomgeving de berichten uit het zaaksysteem kan verstaan en vice versa. Om die brug te kunnen slaan heeft Den Haag gekozen voor integratiespecialist WeAreFrank!”

Groeipad

Het vertalen van standaard naar standaard past in de nieuwe wereld van Common Ground, open source en servicearchitectuur. “Het geeft ons als leverancier de ruimte om door te ontwikkelen en de gemeenten om hun roadmap te kunnen volgen zonder concessies te hoeven doen in hun dienstverlening. In de praktijk kan het wel vier, vijf jaar duren voordat een ICT-landschap vernieuwd is. Dan heb je dus schakels nodig om die periode te overbruggen. Voor de gemeenten is het fijn dat ze zich bij een nieuwe aanbesteding niet hoeven laten beperken door een standaarden. Common Ground is mooi, maar kan zoals gezegd niet van de ene op de andere dag; het is een groeipad. En tijdens dat groeipad hoef je niet in paniek te raken als je ene systeem niet in sync is met het andere. Met een vertaalcomponent zoals WeAreFrank! die biedt kunnen de systemen die je in huis hebt blijven werken terwijl je migreert naar een nieuwere standaard. Feitelijk heb je daarmee een component in de transitie naar een toekomstig IT-landschap die je weer ‘uit kunt zetten’ wanneer die niet meer nodig is.”

Eigen expertise

De samenwerking tussen de gemeente Den Haag, WeAreFrank! en Centric verloopt vlekkeloos aldus Van Amersfoort. “Den Haag weet heel goed wat ze wil. Als leveranciers zijn we elk goed in onze eigen expertise. We hebben geen lange gesprekken vooraf nodig gehad om dit voor elkaar te krijgen. Als tijdens de implementatie het berichtenverkeer stokt en tie-outs heeft, lossen we dat snel samen op. Zo leveren marktpartijen een essentiële bijdrage aan het realiseren van de Common Ground doelstellingen.”

WeAreFrank!

Integratiespecialist WeAreFrank! heeft het Frank!Framework ontwikkeld, een open source platform van meer dan honderd componenten waarmee applicaties en bedrijfssystemen gekoppeld kunnen worden. In Den Haag is de Zaakbrug als vertaalcomponent binnen het framework gebracht en geïmplementeerd in OpenZaak. Daarmee kan Centric Leefomgeving dat de ZDS-standaard gebruikt, naadloos communiceren met OpenZaak dat de ZGW-standaard implementeert.

Meer van Centric Leefomgeving