Amsterdam brengt belastingprocessen naar de cloud

Als informatiemanager ben je liever bezig met de IT-strategie dan met de IT-operatie. Een belastingapplicatie die je afneemt als Software as a Service (SaaS) vanuit de cloud, is dan ook koren op de molen voor Joost Geurtsen, Domein Informatiemanager Belastingen bij de gemeente Amsterdam. ‘Door techniek en beheer uit te besteden, creëer je ruimte voor innovatie.’

Amsterdam is de eerste die Centric Belastingen als SaaS inzet. Waarom de overstap van een eigen applicatie naar de cloud?

“Belastingprocessen moeten robuust en betrouwbaar zijn. Dat is essentieel voor het vertrouwen van de burger. Als belastingorganisatie wil je je richten op het zo goed mogelijk uitvoeren van je primaire processen, niet op allerlei technische details. En geld voor de stad willen we als gemeente graag zo slim mogelijk besteden. SaaS is een bewezen manier om te komen tot een goede uitvoering tegen beheersbare kosten.

De focus ligt op de primaire processen; waarderen, heffen en innen. Op het belastingdomein zelf dus. Van de informatievoorziening die daarvoor nodig is wilden we graag ontzorgd worden. Die primaire processen kun je namelijk prima op een generieke manier uitvoeren, daar hoeven we niet zelf een eigen invulling voor te bedenken.

Bij onze vorige applicatie hadden we er met veel passie en aandacht omheen geknutseld, in Access en Excel. Daarmee kom je ook een heel eind en het paste ook bij waar we toen stonden, alleen is het minder stabiel, minder duurzaam en het maakt je kwetsbaar. Het grootste voordeel van een SaaS-applicatie voor ons als gemeente is dat het robuust is. Zeker voor het domein belastingen is het essentieel dat het gewoon beschikbaar is en wérkt. Een wethouder wil niet publiekelijk hoeven uitleggen waarom er iets verkeerd ging.

Ook voor Centric wordt de life cycle efficiënter. Vroeger gingen consultants door het hele land langs de klanten. Dankzij SaaS vindt het ontwikkelen, installeren en onderhouden van software plaats op één plek.”

Centric ontwikkelt een nieuwe userinterface die gefaseerd beschikbaar komt. Amsterdam heeft al ervaring met de eerste nieuwe schermen. Hoe zijn de reacties van gebruikers?

“Enthousiast! Onze medewerkers werken nu met de nieuwe UI in een testomgeving en de reacties zijn zeer positief. Waar de oude schermen veel verborgen shortcuts bevatten die de nodige voorkennis vereisen, werkt de nieuwe UI heel intuïtief.

Het is een overzichtelijke en moderne interface. Je ziet en voelt dat er veel denkwerk in zit. Als informatiemanager merk ik meteen ook dat het veel meer mogelijkheden biedt om via API’s zaken te integreren.”

“Voor het domein belastingen is het essentieel dat het gewoon wérkt.”

Joost Geurtsen Domein Informatiemanager Belastingen Gemeente Amsterdam

Amsterdam Belastingen staat bekend als voorstander van SaaS, die er graag anderen uit het Belastingdomein bij betrekt. Wat is je uitnodiging aan andere belastingorganisaties?

“In de integratie met ketenpartners is grote winst te behalen. Samen met Belastingsamenwerking Rivierenland kijken we daarom naar de generieke processen voor het Belastingdomein. Wat opvalt is dat er voor belastingprocessen vaak maar beperkte invullingsverschillen zijn. Door samen te werken kom je tot veel efficiëntere processen met ketenpartners. Beter één heel goed proces dat alle leveranciers ondersteunen, dan veel verschillende.

Wij zijn daarom een community gestart met BSR, waar we samen met andere gemeenten en belastingorganisaties kijken hoe we dingen op een uniforme manier kunnen aanpakken. Het kwijtschelden of innen kan bijvoorbeeld prima via één standaardaanpak. Tot nu toe is dat in het land nog niet gelukt. De gemeente Amsterdam heeft daarom samen met BSR de handschoen opgepakt. En andere organisaties zijn van harte welkom om ook mee te denken en te komen tot een oplossing die geschikt is voor iederéén.

Ik ben ervan overtuigd dat er gezamenlijk met steeds meer SaaS-gebruikers er nog veel winst te halen is. Met generieke processen en gestandaardiseerde koppelvlakken. Geen eigen koppelingen meer voor gemeenten en ketenorganisaties, maar gedeelde koppelingen vanuit SaaS. Resultaat: altijd de actuele versie én lagere beheerkosten bij ons en onze ketenpartners.”

Amsterdam werkt samen met Centric aan een aantal innovatieve projecten die zowel het gebruiksgemak voor de belastingorganisatie als de dienstverlening aan de burger verbeteren. Hoe ervaar je deze samenwerking?

“We zien nu een proactief, meedenkend Centric tegenover ons dat ook naar zichzelf durft te kijken als er iets aan de hand is. Vroeger werd er weleens gekeken wat de klant niet goed heeft gedaan, nu gaat de hand eerst in eigen boezem.

Naast de belastingoplossing werken we met Centric aan innovatieve projecten, zoals data-gedreven werken en een nieuwe oplossing op het gebied van reclamebelasting, op basis van beeldanalyse. Een echt nieuwe oplossing, waardoor inspecteurs niet meer de straat op hoeven.

Er is nog wel een weg te gaan – het is natuurlijk nieuw voor zowel Centric als voor ons. Wat wij op prijs stellen is dat Centric niet per se alles zelf wil doen, maar ook bewust gespecialiseerde partners zoekt om zaken uit te voeren. Dat laat zien dat het belang de klant voorop staat en dat waarderen we.”

“We nodigen organisaties uit om mee te denken over generieke belastingprocessen die geschikt zijn voor iederéén.”

Joost Geurtsen Domein Informatiemanager Belastingen Gemeente Amsterdam