Field Service / Implementatie / Support desk

Binnen de Businessunit Retail Services verzorgen diverse collega’s en partners de installatie, implementatie, onderhoudswerkzaamheden, (remote) service en support voor onze relaties. Tijdens deze werkzaamheden komen zij in aanraking met persoonsgegevens van onze contactpersonen en in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens van derden.

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze werkzaamheden uit te voeren en hierover te communiceren met de juiste contactpersoon. Doorgaans betreft dit de zakelijke persoonsgegevens.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

Voor opdracht- en verslagdoeleinden gebruiken wij voornaam, voorletters, achternaam, geslacht, zakelijk adresgegevens, zakelijk e-mailadres en een zakelijk telefoonnummer of doorkiesnummer. In specifieke situaties kunnen we ook IP-adressen en andere meer technische, indirecte persoonsgegevens gebruiken, maar alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uitsluitend geautoriseerde Centric-medewerkers en medewerkers van onze subcontractors, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. De autorisatie is per medewerker geregeld en wordt periodiek gecontroleerd.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract. De verwerking op zich is echter nooit het primaire doel. Wij verwerken deze gegevens, zodat wij in staat zijn de overeenkomsten met klanten na te komen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Doorgaans bewaren wij de persoonsgegevens die we hebben opgeslagen zo lang als dit uit hoofde van het contract relevant is.

Wijzigen / verwijderen van persoonsgegevens

Soms veranderen contactpersonen van functie of verlaten ze uw organisatie. Als u ons dit tijdig laat weten, zullen wij de gegevens van deze contactpersoon verwijderen en daarmee tevens hun eventuele toegang tot het Customer Portal. Ook bij een functiewijziging vragen wij u om ons op de hoogte te stellen, zodat we de toegangsrechten tot de Customer Portal kunnen wijzigen of intrekken.

Versie

15 december 2022