Privacybescherming

Bij Centric zien we het beschermen van persoonsgegevens als een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Het beschermen van deze gegevens ligt aan de basis van onze betrouwbaarheid als leverancier en partner.

Centric volgt de relevante wet- en regelgeving rondom betrouwbare informatie, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens binnen onze dienstverlening. Onze Privacy Officer coördineert, faciliteert en bewaakt de inspanningen en naleving daarvan.

Ook is er een speciaal meldpunt waar zowel klanten als medewerkers terecht kunnen met vragen op het gebied van privacy. Dit meldpunt is bereikbaar via privacy@centric.eu.