Oplossing

Furban. Inwonerparticipatie voor de fysieke leefomgeving

Processen optimaliseren

Inwoners betrekken bij ruimtelijke plannen? Met het online platform Furban doen burgers samen met hun gemeente voorstellen voor een ontwerp van hun plein, buurt of straat, zoals bij een 3D keukenplanner, maar dan buiten in de leefomgeving. Dit voorstel wordt gedeeld met buurtgenoten. En dit allemaal online. Gemeenten geven hiermee invulling aan inwonerparticipatie in het kader van de Omgevingswet.

Je inwonerparticipatie naar een hoger plan

Met het online platform Furban geef je als gemeente invulling aan inwonerparticipatie binnen het fysieke domein. Als stedenbouwkundige, landschapsarchitect of participatie-expert haal je op een laagdrempelige manier ideeën in 3D op bij inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Het geïntegreerde dashboard en heldere rapportages zorgen voor compleet overzicht van alle projecten.

Je plaatst een project op Furban en nodigt hen uit om op een speelse manier zelf ontwerpen te maken voor de inrichting van hun eigen straat, plein of buurt. Buurtgenoten reageren hierop en gaan in gesprek via de chat, eenvoudig en intuïtief. Van kleine tot grote plannen, op Furban staan alle actuele projecten waar belanghebbenden direct aan kunnen meedenken en -ontwerpen. Dat is inwonerparticipatie, makkelijk gemaakt.

“Furban is makkelijk in gebruik, duidelijk en overzichtelijk”

Gemeente Rotterdam

Meebeslissen over ontwerpen

Laat inwoners en bedrijven zelf meedenken, -ontwerpen en beslissen over ideeën en de inrichting van hun eigen leefomgeving.

Positieve invloed op adoptie

Creëer draagvlak voor ruimtelijke plannen door belanghebbenden vooraf nauw te betrekken bij de planvorming.

Zelf ideeën visualiseren en presenteren

Furban laat inwoners zelf hun ideeën voor de ideale leefomgeving vormgeven en presenteren.

Ook je inwonerparticipatie naar een hoger plan?

Vraag een demo aan en een ontdek meer over de mogelijkheden van inwonerparticipatie met Furban.
Guus Haenen, Accountmanager

Meer weten?

Guus Haenen, Accountmanager

Neem contact op met Guus Haenen via +31 6 50 09 46 84 of mail naar Guus.Haenen@centric.eu.