Van balie tot behandeling: grip op doorlooptijden in de jeugdzorg

Van balie tot behandeling, hoe zorgen we dat daar zo min mogelijk tijd tussen zit? Oplopende wachttijden en -lijsten in de jeugdzorg zijn een landelijk probleem. Berichtgeving laat zien dat jongeren gemiddeld 10 maanden moeten wachten voordat hun behandeling start. 98% van de hulpverleners maakt zich daar zorgen over. Wachten op noodzakelijke hulp betekent namelijk dat de problematiek van kinderen alleen maar vergroot. Het gaat slechter op school, er zijn meer spanningen in huis en soms leidt het zelfs tot meer agressie. Tijd om daar wat aan te doen!

Pilot: wachttijd analyseren

Om meer grip op te krijgen op de doorloop in de jeugdzorg, start Centric met databureau Kurtosis een pilot voor gemeenten waarin we de wachttijd analyseren tot de diagnose, de start van een behandeling of een plek om te wonen. Dat doen we per fase en stap in het proces.

Op zoek naar verklaringen voor het oplopen van wachttijden en -lijsten, kijken we naar de effecten van lokale beleidskeuzes zoals: verloopt de gemeentelijke toegang via sociale teams of een loket? Gebeurt dat met hulp van experts of generalisten? Hoeveel fte wordt er ingezet en van welke caseload gaan we uit?

Daarnaast passen we ook process mining toe en brengen we op basis van data alle mogelijke processtappen en inefficiënties in kaart. Zo komen ‘bottlenecks’ boven water en ontstaan persona’s met kenmerken van cliënten die meer tijd vergen. Van hieruit doen we concrete verbetervoorstellen voor een efficiënter jeugdzorgtraject, van balie tot behandeling.

Doelen van de pilot:

  • Het ontwikkelen van een monitor voor een gemeente die wachttijden, -lijsten en doorlooptijden overzichtelijk, per processtap weergeeft. Deze monitor omvat een benchmark op kritische indicatoren voor de bedrijfsvoering, en ondersteunt in de planning voor de toekomst;
  • De analyses kennen meer diepgang dan de gebruikelijke analyses. Denk hierbij aan wachttijden-analyse op basis van declaratiegedrag of analyses die systeemoverstijgend zijn.
  • Het opstellen van best practices bij beleidskeuzes, die het jeugdzorgproces efficiënter en effectiever laten verlopen;
  • Voorstellen voor procesoptimalisatie door process mining met logdata uit gemeentelijke systemen.

De doorlooptijd van de pilot duurt 12 weken en start medio april. Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar om aan de pilot mee te doen!

Doe mee aan de pilot!

Wil je aan de pilot deelnemen of wil je meer informatie? Vul dan het formulier in en we nemen snel contact met je op.

Doe mee aan de pilot!

Meer informatie?

Severin Kloos

Voor meer informatie neem je contact op met Severin.Kloos@centric.eu, +31 182 345557.