Meer zien van de module CHEPP?

Met CHEPP en Centric Leefomgeving (CLO) heb je alles wat nodig is voor optimaal mobiel toezicht altijd bij de hand. Werk in het veld vanuit checklist en tekening, op smartphone en tablet. Ook offline.

Mobiel toezicht houden vraagt om vrijheid. Vrijheid om zonder internet te kunnen werken. Vrijheid om te kunnen kiezen of een checklist of tekening gebruikt wordt. De resultaten van mobiel toezicht moeten gedocumenteerd en transparant zijn. Foto’s en bewijslast moeten eenvoudig kunnen worden toegevoegd. De uitwisseling van gegevens met de CLO zorgt daarbij voor minimale administratie.

Vraag een demo aan

We nemen spoedig contact met je op