Inschrijfformulier Meetfiets

Iedereen is gebaat bij een veilige en gezonde leefomgeving. Steeds meer medewerkers binnen de gemeente zijn betrokken bij duurzaamheidprojecten, energietransitie en welzijn. De Omgevingswet is gericht op duurzame ontwikkelingen die de kwaliteit van de Leefomgeving verbeteren, waaronder het terugdringen van broeikasgassen. Dit is ook noodzakelijk om de doelen uit het energieakkoord te halen. Natuurlijk heeft het RIVM landelijke cijfers, maar de concentraties bij u lokaal bepalen de kwaliteit van uw leefomgeving. Als gemeente kunt u nu lokaal de concentraties gaan meten.

Je springt op de elektrische fiets, rijdt rond en ondertussen worden continu de actuele concentraties gemeten.

  • Fiets een week rond in je woonplaats voor 750 euro
  • Real-time inzichtelijk in de luchtkwaliteit via een dashboard
  • De fiets meet o.a. op stikstofdioxide, stikstofmonoxide, fijnstof (PM2,5/PM10), roet, zwaveldioxide en geluid
  • Wij planten een boom als je de fiets doorgeeft aan een volgende gemeente

Schrijf je nu in! Op het moment van inschrijven is er voor de gemeente, na een gezond stukje fietsen, direct toegang tot alle informatie. Meer informatie over meetfiets? Vraag een demo aan!

Meld je aan