Oplossing

Informatie

Om een goed beeld te krijgen in de meetuitslagen van de broeikasgassen in jouw gemeente rusten wij twee fietsen uit met geijkte sensoren en een online verbinding om de data direct te presenteren in het dashboard voor de gemeente, de omgevingsdienst en de inwoners.

Informatie

De Meetfiets

De gemeente schrijft zich via deze website in om met deze fietsen een week rond te rijden om meetgegevens te verzamelen over een aantal broeikasgassen en geluidsoverlast. Naast sensoren zijn de twee fietsen uitgerust met GPS: de gehele meting is van start tot finish voorzien van coördinaten.

De meetgegevens worden via een website, voor zowel gemeente als inwoners, inzichtelijk gemaakt. De kosten voor deze manier van meten zijn laag. Afhankelijk van de meetuitslagen kan de gemeente op lange termijn een meetnet inrichten op de plaatsen waar zij de hoogste gehalten aan broeikasgassen hebben gemeten, zodat de luchtkwaliteit continu op het netvlies blijft. De sensoren voor een meetnet worden als kant-en-klare oplossing door Centric en Nazca Solutions aangeboden. Dit doen we als dienst: de gemeente neemt de meetstations af, en op het moment dat de meetstations online zijn worden de meetgegevens direct verzonden naar het meegeleverde dashboard voor een vast bedrag per maand.

Meetresultaten

De meetresultaten zijn zichtbaar op de kaart van de website meetfiets.nl en te vergelijken met de landelijk beschikbare berekeningen. Als de gemeente of omgevingsdienst ook gebruik maakt van de VTH-oplossing Centric Leefomgeving, dan zijn de meetgegevens daarin te gebruiken bij het vormgeven van ruimtelijke ontwikkeling, vergunningverlening en toezicht en handhaving.

Meetfiets is voor gemeenten een laagdrempelige manier om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit door al fietsend de broeikasgasconcentraties te meten. Niet alleen broeikasgassen worden gemeten: ook zie je per locatie wat de fijnstofgehalten zijn en waar en wanneer er sprake is van geluidsoverlast. Kijk nu de meetresultaten

De Fiets

De fietsen zijn robuust, schoon en goed voor het genereren van publiciteit. Ze vallen niet alleen op, maar zullen bezorgde inwoners die naast industrie en andere emissiebronnen wonen ook geruststellen: je laat als gemeente zien dat de leefomgeving serieus neemt en je kunt belangenorganisaties betrekken in het beleid, die op hun beurt ook een steentje kunnen bijdragen door Meetfiets zelf te gebruiken.

  • Fiets een week rond in je woonplaats voor 750 euro
  • Krijg Real-time inzichtelijk in de luchtkwaliteit via een dashboard
  • De fiets meet o.a. op stikstofdioxide, stikstofmonoxide, fijnstof (PM2,5/PM10), roet, zwaveldioxide en geluid
  • Wij planten een boom als je de fiets doorgeeft aan een volgende gemeente

Meer informatie nodig?

Jeroen van Amersfoort

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen van Amersfoort via +31 6 10004941 of mail naar jeroen.van.amersfoort@centric.eu.