Oplossing

Data

Meetfiets is voor gemeenten een laagdrempelige manier om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit door al fietsend de broeikasgasconcentraties te meten. Niet alleen broeikasgassen worden gemeten: ook zie je per locatie wat de fijnstofgehalten zijn en waar en wanneer er sprake is van geluidsoverlast. Kijk nu de data via de onderstaande link!

Maak een keuze:

Over ons

Informatie

Inschrijfformulier

Homepage Meetfiets

Jeroen van Amersfoort

Meer informatie nodig?

Jeroen van Amersfoort

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen van Amersfoort via +31 6 10004941 of mail naar jeroen.van.amersfoort@centric.eu.