Oplossing

Data

Meetfiets is voor gemeenten een laagdrempelige manier om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit door al fietsend de broeikasgasconcentraties te meten. Niet alleen broeikasgassen worden gemeten: ook zie je per locatie wat de fijnstofgehalten zijn en waar en wanneer er sprake is van geluidsoverlast. Kijk nu de data via de onderstaande link!

Data

Meer informatie nodig?

Jeroen van Amersfoort

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen van Amersfoort via +31 6 10004941 of mail naar jeroen.van.amersfoort@centric.eu.