Oplossing

Meetfiets

De inwoner en de gemeente willen een veilige en gezonde leefomgeving om in te wonen. Uitstoot van auto’s, bedrijven, houtkachels en landbouw zorgen voor schadelijke broeikasgassen: deze waaien vaak ver weg en slaan soms pas honderden kilometers later neer.

Meetfiets

Luchtkwaliteit gemeente

In het grootste deel van Nederland zijn de broeikasgasgehalten in de lucht berekend op basis van verkeer en aanwezige industrie. Deze modellen geven een goed beeld, maar door op locatie te meten krijgt de gemeente een veel nauwkeuriger zicht op de broeikasgasgehalten per locatie. Het meten van broeikasgasconcentraties in de lucht per locatie is met de huidige technologie goed uitvoerbaar: daarom werken Nazca Solutions en Centric nu samen aan Meetfiets.

Meetfiets is voor gemeenten een laagdrempelige manier om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit door al fietsend de broeikasgasconcentraties te meten. Niet alleen broeikasgassen worden gemeten: ook zie je per locatie wat de fijnstofgehalten zijn en waar en wanneer er sprake is van geluidsoverlast. De gemeten gegevens zijn real-time inzichtelijk in het bijgeleverde dashboard. Zo ben je als gemeente snel up-to-date op een eenvoudige, groene, gezonde en toekomstbestendige manier.

Meer informatie nodig?

Jeroen van Amersfoort

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen van Amersfoort via +31 6 10004941 of mail naar jeroen.van.amersfoort@centric.eu.