Web Application Assessment

Hoe veilig is jouw webapplicatie?

Webapplicaties vormen de ruggengraat van online diensten. Het internet is echter niet ontworpen met het oog op veiligheid. Moderne webapplicaties maken gebruik van complexe technologie, waarin regelmatig nieuwe kwetsbaarheden aan het licht komen. Om je daar goed tegen te beschermen, biedt Centric het Web Application Assessment.

Hoe veilig is jouw webapplicatie?

Tijdens het Web Application Assessment scannen wij jouw webapplicatie op de aanwezigheid van kwetsbaarheden. Deze kwetsbaarheden kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van oude, onveilige of slecht geschreven code, configuratieproblemen en zelfs van problemen met de hostingomgeving.

De reikwijdte van de beoordeling kan variëren, afhankelijk van het type toepassing, de onderliggende technologie en de beveiligingseisen. Wij leveren grondige rapporten die jou helpen bij het maken van investeringsbeslissingen om een veilige webapplicatie te blijven draaien.

De resultaten van het Web Application Assessment onthullen niet alleen potentiële kwetsbaarheden in de applicatie, maar prioriteren ze op mogelijke impact. Daarnaast wordt het rapport aangevuld met aanbevelingen en oplossingen om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Waarom het Web Application Assessment?

Diepgaand inzicht in kwetsbaarheden

Het rapport dat je na het assessment ontvangt, biedt diepgaand inzicht in de kwetsbaarheden van jouw webapplicatie, de mate van impact en manieren om de kans op een aanval of de gevolgen daarvan te verminderen.

Risico-gedreven investeringsbeslissingen

De resultaten van het Web Application Assessment bieden je alle informatie die nodig is voor risico-gedreven investeringsbeslissingen

Op zoek naar iets anders?

Infrastructure Assessment

Mobile Application Assessment

Network Device Security Review

Phishing Simulation