Wijziging directie Centric

Na een goede samenwerking hebben Centric en CFO Rianne Jans toch besloten in goed overleg uit elkaar te gaan. De komende periode zal worden bekeken hoe haar rol ingevuld zal worden.

We bedanken Rianne Jans voor haar betrokkenheid en inzet voor onze organisatie.