VNG API-lab: Centric integreert API-standaard Zaakgericht Werken

VNG Realisatie organiseerde op 17 en 18 april een API-lab, waar leveranciers konden experimenteren met de nieuwe API’s die VNG Realisatie heeft ontwikkeld. Ook Centric deed mee en integreerde succesvol haar postverwerking-software met de referentiecomponenten.

API-lab

Een API-lab is een sessie van twee dagen waar ontwikkelaars systemen technisch met elkaar verbinden. Samen met gemeenten en leveranciers is VNG Realisatie bezig met het maken van een nieuwe versie van de standaard Zaak- en Documentservices, deze krijgt de naam ZGW API standaard. Hiervoor heeft VNG Realisatie zogenaamde referentiecomponenten gemaakt: standaard stukjes software waarmee VNG Realisatie de nieuwe versie van de services en de gewenste functionaliteit vormgeeft. Meer informatie hierover vindt u op VNG Realisatie.

Bij het API-lab heeft Centric haar bestaande software aangesloten op de referentiecomponenten. In de demo hebben we het volgende laten zien:

  • Een nieuw document komt binnen in de module Post Intake van het zaaksysteem
  • Zaaktypen en documenttypen worden door het systeem opgehaald uit de zaaktypecatalogus (zaaktypecatalogus referentiecomponent) van VNG Realisatie
  • De module Post Intake maakt een nieuwe zaak aan in het zakenmagazijn (zaakregistratie referentiecomponent) van VNG Realisatie
  • De module Post Intake voegt het document van de zaak toe aan het DMS (documentregistratie referentiecomponent) van VNG Realisatie
A picture

Hiermee hebben wij, samen met VNG Realisatie, geverifieerd dat de componenten nu al bruikbaar zijn. Vanzelfsprekend zijn de componenten nog in ontwikkeling, maar dit is een mooie stap die het vertrouwen geeft dat we een goede, nieuwe standaard tegemoet kunnen zien!