Regionale Belasting Groep kiest opnieuw voor de integrale belastingenoplossing van Centric

De Regionale Belasting Groep (RBG) heeft na een aanbesteding voor een complete belastingapplicatie opnieuw gekozen voor Centric. Op 6 december jl. zetten Henk Sigmond (directeur RBG) en Maarten Hillenaar (directeur Centric Public Sector Solutions) hun handtekening onder de overeenkomst voor de integrale belastingoplossing van Centric en Bakerware.

De Regionale Belasting Groep heft en int de belastingen voor de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en van Delfland. Daarnaast verzorgt de RBG deze taken en de uitvoering van de wet WOZ voor de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen.

De RBG is onderscheidend in de manier waarop zij contact heeft met klanten. Bij de ene klant verloopt het contact volledig digitaal, bij een andere klant is er rechtstreeks contact tussen de RBG-medewerker en de belastingplichtige.

Klantenportaal biedt burgers inzicht in hun belastingsituatie

De nieuwe belastingenapplicatie ondersteunt deze werkwijze van RBG. Naast een efficiënte applicatie voor heffen en innen biedt de integrale belastingoplossing van Centric RBG namelijk alle mogelijkheden om klanten op ieder moment inzicht te geven in hun persoonlijke belastingsituatie via een klantenportaal.

Belastingheffen vanuit de cloud

Centric Belastingen is de integrale oplossing voor gemeenten, samenwerkingen en waterschappen voor het opleggen en invorderen van belastingenaanslagen. De belastingoplossing van Centric maakt state-of-the-art belastingfunctionaliteit beschikbaar als Software as a Service (SaaS) vanuit de cloud. Centric ontzorgt RBG door ook IT-beheer, onderhoud en updates te verzorgen.

De RBG kiest opnieuw voor Centric

Henk Sigmond, directeur RBG: ‘’Wij sturen nadrukkelijk op kwaliteit en klantgerichtheid en willen onderscheidend zijn in belastingen. Zonder goede kwaliteit ben je ook nooit in staat om klantgericht en efficiënt te kunnen werken. Dit is het bestaansrecht van onze organisatie. Onze deelnemende gemeenten en waterschappen hebben ons ook hiervoor gekozen.De Centric software sluit hierbij als een goed werkend integraal systeem voor gemeenten en waterschappen het beste bij aan.We hebben een toekomstbestendig contract afgesloten en kunnen met Centric als partner de volgende stappen gaan zetten in de realisatie van onze doelen.’’