Reactie uitspraak kort geding tegen derdenbeslag Centric

Het bestuur van Centric nam kennis van de uitspraak in kort geding van de rechter in Almelo. De onderneming zal de binnenkort te verwachten motivering bestuderen.

Met dit kort geding keerde mevrouw B. van Egten zich tegen het derdenbeslag door Centric en DSS. Centric legde beslag wegens reputatie schade die zij heeft geleden.

Intussen hoopt het bestuur van Centric onverminderd dat er spoedig in goed overleg een eind komt aan het geschil tussen haar aandeelhouder, de heer G. Sanderink, en mevrouw Van Egten.

Ook in het geschil tussen Centric en mevrouw Van Egten deed de onderneming haar, zowel voor als tijdens het kort geding, diverse keren een constructief voorstel om een begin van een goede uitweg te vinden voor beide partijen. Helaas accepteerde zij dit vooralsnog niet.

Het bestuur van Centric betreurt de feitelijk misplaatste maar niettemin ongelukkige beeldvorming over de kwestie.

Centric benadrukt dat zij een solide onderneming is, die sinds begin vorig jaar een nieuwe governance en een nieuw bestuur kent. Aandeelhouder Sanderink is sindsdien geen bestuurder of commissaris van Centric.