Reactie Centric op de dagvaarding van mevrouw Van Egten (d.d. 15-12-2021)

“Centric betreurt het ten zeerste dat het middels een dagvaarding wordt betrokken bij de vete tussen de heer Sanderink en mevrouw Van Egten. Centric kan echter niet vooruitlopen op de inhoud van alle juridische verwijten jegens hen in de dagvaarding, laat staan op de mogelijke consequenties ervan.

Wat we wel willen benadrukken is, dat we van al onze medewerkers professioneel en correct gedrag verwachten. Dit betekent, mocht dat hier in het geding zijn dan nemen we intern passende maatregelen.

Laat er geen twijfel over bestaan. Centric heeft als grootste IT-bedrijf van Nederland, met veel overheden als opdrachtgever, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en neemt die ook. De continuïteit van onze bedrijfsvoering en goede dienstverlening hebben daarom de hoogste prioriteit en niets anders. Dat mogen onze werknemers, klanten en andere zakelijk partners van ons verwachten en op vertrouwen. Onze nieuwe strategie en aangescherpte governance zijn daarvan het bewijs.

Aandeelhouder Gerard Sanderink is op 4 januari 2021 op eigen verzoek teruggetreden als bestuurder bij Centric en heeft daarom al enige tijd geen enkele invloed meer op de bedrijfsvoering van Centric. In deze context is het ook belangrijk te benadrukken dat mevrouw Van Rijbroek geen enkele functie binnen Centric heeft gehad, heeft of ooit zal krijgen.

De heer Sanderink is de enige persoon die de vete met mevrouw Van Egten kan oplossen. Centric kan en wil zich daar niet in mengen.”

Johan Taams, CEO Centric Holding B.V.