IT-bedrijven helpen Rijksoverheid bij het uitvoeren van noodmaatregelen

Afgelopen dinsdag (17 maart) kondigde onze regering een pakket noodmaatregelen aan om banen te behouden en onze economie te ondersteunen. Dit pakket van maatregelen dient komende periode in een hoog tempo georganiseerd en uitgevoerd te worden.

Overleg tussen VNG, Ministerie van SZW, Centric, PinkRoccade en WiGo4it

Om gemeenten daarbij te helpen, is op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 18 maart overleg geweest met diverse betrokken partijen om deze maatregelen te bespreken. Net als alle betrokkenen stellen wij graag onze kennis, capaciteit en software beschikbaar om gemeenten te ondersteunen bij de dienstverlening aan hun burgers.

Ondersteuning van vitale overheidsprocessen

De input van de verschillende partijen wordt op dit moment uitgewerkt om zo te bepalen welke hulp we gemeenten op korte termijn kunnen bieden. De focus ligt vooral op ondersteuning van vitale processen en aanpassing van de software die nodig is om het noodpakket uit te voeren.