Centric start open source-ontwikkelproject

Centric Public Sector Solutions start met het ontwikkelen van een open source-applicatie. Het project betreft een oplossing voor gemeenten ter ondersteuning van de Wet inburgering. De broncode van de te ontwikkelen software wordt vrij beschikbaar gesteld.

Enkele jaren geleden kwam vanuit de overheid een beweging op gang richting de stapsgewijze ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige IT-infrastructuur voor gemeenten: Common Ground. Meer dan 150 leveranciers hebben het groeipact Common Ground ondertekend en willen hier samen met de overheid invulling aan geven.

Common Ground

Vanuit de Common Ground-beweging kwam onder andere een oproep aan marktpartijen om software voor de decentrale overheid op een andere manier te ontwikkelen, te financieren en te onderhouden. In de visie van Common Ground is de code van software voor decentrale overheden bij voorkeur openbaar toegankelijk. Dit betekent dat nieuw ontwikkelde software beschikbaar wordt gesteld als Open Source Software (OSS).

Centric maakte al gebruik van OSS-software en ontwikkelt applicaties met behulp van OSS-frameworks, in lijn met de Common Ground-visie. Tot 2021 heeft Centric broncode nooit als open source software gepubliceerd. Stap voor stap gaat Centric in samenwerking met gemeenten invulling geven aan de vraag naar open source-oplossingen.

De stap naar open source is geen puur IT-vraagstuk, maar een omvangrijk informatiserings- en organisatorisch traject. Een open source-ontwikkeltraject vraagt van klanten dan ook een andere invulling van hun rol als opdrachtgever. De regie over welke functionaliteit wel of niet ontwikkeld wordt, verschuift daarbij van IT-leverancier naar gemeenten.

Eerste open source-oplossing

Samen met adviesbureaus M&I en BDO heeft Centric een coalitie gevormd met als doel een software-oplossing te creëren in aanvulling op de module Inburgering van de Suites voor het Sociaal Domein. In mei zijn de eerste use cases afgeleverd.

Later zal worden ingeschat wat er nodig is om te komen tot een eerste werkende versie van de nieuwe oplossing voor de gemeentelijke samenwerking met ketenpartners. Zodra de eerste resultaten beschikbaar zijn zal Centric hierover communiceren. De broncode wordt gepubliceerd op het softwareplatform GitHub.

Eddy van de Werken

Meer weten?

Eddy van de Werken

Neem voor meer informatie contact op met Eddy van de Werken via +31 6 14495413 of mail naar eddy.van.de.werken@centric.eu.