Centric Partner in Onderwijs van Hogeschool Utrecht

Onlangs ondertekenden zestien bedrijven, waaronder Centric, een samenwerkingsovereenkomst met het Institute for ICT van Hogeschool Utrecht (HU). Hiermee formaliseren de organisaties de al bestaande samenwerking.

De partners van HU krijgen een prominente plek in het curriculum van HBO ICT. Zij worden Partner in Onderwijs en gaan de samenwerking met HU aan voor een periode van ten minste vier jaar. Ze verstrekken ‘echte’ opdrachten aan studenten, gaan onderwijs verzorgen en spelen een rol bij het beoordelen van opdrachten. Zo dragen ze intensief bij aan het opleiden van studenten met competenties die in het bedrijfsleven nodig zijn.

Betrokken

Drs. Simone Lopes de Leao Laguna, hogeschooldocent bij het Institute for ICT: “Met deze overeenkomst formaliseren we onze jarenlange samenwerking, waarover wij erg tevreden zijn. Centric is zeer betrokken bij themaprojecten en open dagen en neemt deel aan de Bedrijfsadviesraad van HU. Bovendien kunnen onze studenten vaak bij Centric terecht voor een mooie stage- en afstudeeropdracht.”

Alle partijen

De partijen die het samenwerkingsconvenant met Institute for ICT ondertekenden, zijn: Centric, HU Information Management (IM) & ICT, AFAS Software, Alstom, Capgemini, Fynch, Rabobank, Quintor, Sogeti, Terberg Group, Inergy, Shopping Minds, Musketeers Group, VodafoneZiggo, Info Support en Pega.