Centric en SNG werken samen aan rekenmodule beslagvrije voet

Centric en SNG gaan samen een rekenmodule ontwikkelen voor de doorverwerking van de beslagvrije voet. SNG is al jarenlang een vaste partner voor de uitwisseling van privacygevoelige informatie op onder meer het taakveld van de belastingdeurwaarders.

SNG zorgt voor ontsluiting van privacygevoelige informatie voor onder meer de belastingdeurwaarders, door Centric Belastingen geautomatiseerd ondersteund voor belastingorganisaties die de applicatie gebruiken.

Per 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. Als gevolg daarvan moet het proces rond loonvordering en vereenvoudigd loonbeslag worden aangepast.

Rekenmodule zorgt voor uniforme berekening

Bij het vaststellen van de beslagvrije voet maken de beslagleggende partijen verplicht gebruik van een rekenmodule, zodat de berekening uniform verloopt. Groot voordeel van deze rekenmodule is dat de beslagleggende partijen de basisgegevens voor de beslagvrije voet niet meer zelf hoeven te verzamelen.

Centric Belastingen en SNG zorgen er samen voor dat belastingorganisaties de beslagvrije voet voor 1 januari 2021 kunnen gebruiken. In november volgen de eerste (pilot)testen, waarna klanten direct op deze SaaS-dienst kunnen aansluiten.

Manita Maliepaard

Meer informatie?

Manita Maliepaard

Wil je meer weten over de rekenmodule? Mail dan naar manita.maliepaard@centric.eu.