Centric en Gripvol vergemakkelijken Bbz-aanvraag voor ondernemers in nood

Centric en Gripvol maken het voor ondernemers makkelijker om steun aan te vragen via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Bbz-regeling ondersteunt zelfstandig ondernemers met financiële problemen. Centric en Gripvol werken samen om het volledige aanvraagproces te automatiseren, van de intake tot de beoordeling en afhandeling.

De oplossing bestaat uit een door Centric ontwikkelde eDienst waarmee ondernemers hun aanvraag digitaal kunnen indienen, waarna een versnelde beoordeling volgt en tenslotte de geautomatiseerde afhandeling door Gripvol. De pilotorganisaties Bureau Zelfstandigen Fryslân en ROZ Groep hebben meegewerkt en input geleverd voor de nieuwe oplossing.

Ondernemers krijgen sneller uitsluitsel over hun aanvraag

De integratie van de intake, beoordeling en automatische afhandeling van Bbz-aanvragen biedt belangrijke voordelen voor zowel gemeenten als ondernemers:

  • Ondernemers kunnen altijd, overal en op ieder apparaat hun aanvraag indienen.
  • Ondernemers hebben sneller duidelijkheid over de status van hun aanvraag.
  • Gemeenten besparen geld, omdat het inzetten van externe adviesbureaus voor de kredietbeoordeling minder vaak nodig is.
  • Gemeenten besparen veel tijd, omdat ondernemers de informatie zelf verzamelen en invullen. De tijd die vrijkomt kan worden besteed aan gesprekken met ondernemers van wie de aanvraag extra aandacht behoeft.
  • Besluiten komen consistent en objectief tot stand, omdat alle aanvragen op dezelfde manier worden behandeld.
  • Gemeenten kunnen hiermee de verwachte sterke groei van het aantal aanvragen opvangen.

Ondanks de automatisering behoudt de Gripvol Adviestool de mogelijkheid tot een individuele afweging, afhankelijk van het beleid van de gemeente. Bij het ontwerp en de doorontwikkeling van de applicatie blijven de gebruikers centraal staan. Zij geven onder meer feedback over de praktische toepasbaarheid van de Gripvol Adviestool. Ook werken Centric en Gripvol samen met hen aan een digitale en geautomatiseerde oplossing voor de definitieve vaststelling en rentereductie.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over de samenwerking en de Gripvol Adviestool kun je contact opnemen met Erik Staas (productmanager bij Centric) of Arjen Veurink en Rutger Zijlstra (Gripvol).

Mail: erik.staas@centric.eu
Telefoon: 06 50 09 46 87

Mail: arjen@gripvol.nl / rutger@gripvol.nl
Telefoon: 06-42154823 / 06-20274317