Suite4Zorg

Van Wmo tot Stadspas

Wmo, Stadspas en vragenlijsten: Suite4Zorg combineert drie oplossingen in één compleet pakket voor een efficiënte uitvoering van gemeentelijke zorgtaken en optimale dienstverlening aan inwoners. Zelfs voor meerdere samenwerkende gemeenten tegelijk.

Van Wmo tot Stadspas

Voor contactregistratie, onderzoek, besluitvorming en administratie van Wmo-ondersteuning biedt de Suite Key2Wmo. Key2Wmo werkt met landelijke standaarden zoals het iWmo-berichtenverkeer, SVB-aanleveringen voor het indiceren van een persoonsgebonden budget (PGB) en de communicatie met het CAK ten behoeve van de eigen bijdrage. De oplossingen in Suite4Zorg ondersteunen zaakgericht werken en kunnen meerdere gemeenten tegelijk faciliteren in het uitvoeren van de zorg.

Wijkteams, Wmo-consulenten en andere professionals die klantvragen behandelen, kunnen voor het Wmo-onderzoek gebruikmaken van Key2Vragenlijsten. Vastgelegde gegevens worden eenvoudig weggeschreven naar Key2Wmo, om dubbele invoer van gegevens te voorkomen. Dat betekent een efficiënte workflow en weinig kans op fouten.

Tot slot ondersteunt Key2Stadspas gemeenten bij het uitvoeren van stadspasregelingen. Een stadspas aanvragen? Met deze oplossing kan het volledig automatisch.

Stuurinformatie waarmee je verder komt

Door de veelheid aan taken is de behoefte aan management- en stuurinformatie groter dan ooit. Resultaten moeten betrouwbaar en inzichtelijk zijn, ook voor de gemeenteraad en de accountant. De oplossingen in Suite4Zorg bieden gemeenten álle tools voor veilige informatie-uitwisseling, transparantie en stuurinformatie die helpt om de juiste beslissingen te nemen.

Hoe werkt zorg:

Waarom Suite4Zorg?

Van Wmo tot Stadspas

Van Wmo-onderzoek, indiceren en declareren tot Stadspas: met Suite4Zorg beschikken gemeenten over één integrale oplossing met alle tools voor de uitvoering van de zorgtaken.

Minder administratie

Het iWmo-berichtenverkeer speelt een steeds grotere rol binnen het zorgdomein. Slimme en geautomatiseerde processen zorgen voor optimale verwerking van deze berichten.

Krachtige workflow

Gestroomlijnde procesondersteuning, krachtige workflow en eenmalig invoeren van gegevens, waardoor taken eenvoudig zijn te verdelen tussen professionals van de verschillende betrokken afdelingen.

Wil je meer weten?

Thijs Molhoek, Business Development Manager

Mail voor meer informatie naar Thijs.Molhoek@centric.eu of bel +31 6 1095 4967.