Werk en Inkomen

Klantgerichte ondersteuning bij werk en inkomen

Suite4Werk en Inkomen geeft gemeenten de regie over de vormgeving en inzet van voorzieningen en alle vormen van bijstand, waaronder de recente Tozo-regeling. Zelfs loonkostensubsidie kan worden berekend en betaald. Daarnaast zorgt Centric dat wettelijke wijzigingen op tijd toepasbaar zijn, zoals onze klanten dat al jaren van ons gewend zijn.

Toeleiding naar werk

Het begeleiden van cliënten naar werk is een gemeentelijke kerntaak. Suite4Werk en Inkomen ondersteunt je bij de primaire en secundaire processen van casemanagement. Met een helder klantbeeld en uitgebreide ondersteuning bij contract- en trajectbeheer. Zo biedt je cliënten passende trajecten aan.

Passende inkomensondersteuning

Bijstand is soms nodig als vangnet om inwoners weer mee te laten doen in de maatschappij, als het even kan met werk. Is een cliënt tijdelijk niet in staat om te werken, dan helpt het inkomensdeel van Suite4Werk en Inkomen de gemeente bij het verstrekken van een passende uitkering.

Werk & inkomen

Werk & Inkomen en participatie zijn in de praktijk vaak gescheiden afdelingen of organisaties. Suite4Werk en Inkomen verbindt de domeinen werk & inkomen, waardoor medewerkers van elkaar kunnen zien wat nodig is. Ook kunnen gegevens van ketenpartners bevraagd worden, terwijl doelbinding op maat zorgt voor doeltreffend werken.

Suite4Inkomen uitgelegd

Quote klant Gemeente Sluis

“De belangrijkste overweging om Mijn Inkomen in te zetten was het verbeteren van onze dienstverlening.”

Mario de Wit Medewerker Financiën bij de gemeente Sluis

Inburgering Suite4Werk uitgelegd

Waarom Suite4Werk en Inkomen?

Werk én inkomen

Suite4Werk en Inkomen integreert beide domeinen. Zo heb je alle tools om inwoners te laten meedoen in de maatschappij en waar nodig bij te staan met inkomensondersteuning.

Inkomensverstrekking

In Suite4Werk en Inkomen voer je zowel de inkomensverstrekking, controle, verantwoording als een adequaat handhavingsbeleid correct en geïntegreerd uit.

Voor de Participatiewet

Suite4Werk en Inkomen ondersteunt op efficiënte wijze de processen Werk en Inkomen van de Participatiewet.

Digitale gegevensuitwisseling

Gegevensuitwisseling in de keten vindt zoveel mogelijk digitaal plaats.

Begeleiding naar werk

Met de koppeling SZeebra wissel je geautomatiseerd diagnosegegevens uit en krijgt u zicht op de talenten en geschikte beroepen van uw klantenbestand.

Wil je meer weten?

Paul Bruin, Accountmanager

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Mail voor meer informatie naar paul.bruin@centric.eu of bel 06 83 64 89 02.