Stratech Perspectief Cloud

Eén complete oplossing voor schuldhulp, budgetbeheer

Als schuldhulpverlener geef je inwoners met financiële problemen graag de juiste zorg. Daar komt aardig wat bij kijken: van overleg met schuldeisers tot budgetbeheer. Met het complete cliëntvolgsysteem Stratech Perspectief kun jij je aandacht volledig richten op hulp aan je cliënten.

Eén complete oplossing voor schuldhulp, budgetbeheer

Oplossingsgerichte schuldhulp

Als schuldhulpverlener bestaat je dagelijkse werk uit veel verschillende onderdelen: contacten met cliënten, het verwerken van cliëntgegevens, het regelen van schulden en de communicatie met schuldeisers, interne collega’s en andere betrokkenen.

Daarbij horen veel verschillende berekeningen, zoals het vrij te laten bedrag, de afloscapaciteit, hercontroles en betalingsvoorstellen voor schuldeisers. Een overzicht van taken die je per dag moet uitvoeren om grip te houden op het dossier van je cliënt is hierbij erg belangrijk.

Met ons cliëntvolgsysteem kun je eenvoudig alle schuldhulpverleningsactiviteiten uitvoeren. Onze oplossing voor schuldhulpverlening ondersteunt het volledige proces: van aanmelding, intake, stabilisatie, het realiseren van de schuldregeling tot en met het uitbetalen aan schuldeisers. Daarnaast kan parallel aan de schuldregeling flankerende hulp, budgetcoaching en budgetbeheer worden ingezet.

Ook kun je jouw cliënt eenvoudig doorgeleiden naar de Wettelijke schuldsanering (Wsnp) of begeleiden in een nazorgtraject. De vele automatische berekeningen in de software, zoals de afloscapaciteit en het betalingsvoorstel, leveren je direct veel tijdwinst op.

Budgetbeheer: de juiste balans

Als budgetbeheerder draag je zorg voor de financiële huishouding van jouw cliënten. Stratech Perspectief biedt je de mogelijkheid het gehele betalingsverkeer van jouw cliënt over te nemen en te communiceren met alle banken.

In overleg met jouw cliënt stel je een budgetplan op: dé basis van waaruit je de betalingen gaat verrichten. Het is mogelijk het budgetplan gefaseerd in gebruik te nemen. Na het opstellen kun je een extra controlestap toevoegen waarbij een andere afdeling akkoord geeft op het budgetplan, in het kader van functiescheiding.

Je hebt continu inzicht in alle inkomsten en uitgaven. Jij bepaalt in alle gevallen welke voorgestelde betalingen vanuit het budgetplan gedaan worden. Met één druk op de knop genereer je een overzicht van uitgavenregels die niet uitgevoerd kunnen worden. Deze betalingen kun je eenvoudig aanpassen, verplaatsen naar een andere datum of laten vervallen.

Klanten over Stratech

gemeente roermond

“Dankzij inzicht in de situatie van mijn cliënten kan ik waar nodig bijsturen.”

Robin Sanches gemeente Delft
bob sijben

“De verwachtingen voor de toekomst zijn hoog gespannen. Ik zie het zo dat we aan de voet staan van een positieve reis”

Bob Sijben Kwaliteitsmedewerker
Lees het interview
Thijs van der Molen

“Ik ben blij met de stappen die Stratech maakt met Perspectief Cloud. Ik vertrouw erop dat jullie de software alleen maar nog beter zullen maken”

Thijs van der Molen Kwaliteitsmedewerker
Lees het interview

Waarom Stratech perspectief?

Eén complete oplossing

Alles wat je nodig hebt voor schuldhulp en budgetbeheer, in één overzichtelijke totaaloplossing.

Alle benodigde koppelingen

Koppelingen met alle relevante bronnen, van zaaksysteem en VerwijsIndex SchuldHulpverlening tot StUF-BG en RaboDirectConnect.

Actuele stuurinformatie

Inzichtelijke managementinformatie voor jezelf en voor je opdrachtgevers.

Efficiënt en intuïtief

Gebruikers kunnen snel en eenvoudig hun werk doen, zonder tijd te verliezen aan onnodige administratieve handelingen.

Sluit aan op Wgs en NVVK richtlijnen

Als gebruiker doorloop je automatisch het juiste proces, dat volledig gebouwd is volgens de geldende wetten en normen.

Volledig in de cloud

Onze software is toekomstbestendig en biedt voordelen op het gebied van kosten, efficiëntie, beveiliging en flexibiliteit.

Wil je meer weten?

Paul Bruin, Accountmanager

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Mail voor meer informatie naar paul.bruin@centric.eu of bel 06 83 64 89 02.