Suite4Jeugdzorg

Jeugdzorg, goed geregeld

Goede samenwerking tussen ketenpartners, dicht bij de burger. Daar gaat het om bij de uitvoering van de jeugdzorg. Van intake tot besluit en betaling, professionals bij gemeenten en jeugdzorginstellingen die het zorgproces voor kwetsbare jongeren graag goed geregeld hebben, kunnen daarvoor een beroep doen op Suite4Jeugdzorg.

Jeugdzorg, goed geregeld

Suite4Jeugdzorg ondersteunt gemeenten en jeugdzorginstellingen met oplossingen die gebruikmaken van landelijke standaarden zoals het iJw-berichtenverkeer voor zorgtoewijzing en betalingen en de communicatie tussen het gemeentelijk domein en justitie via het digitale knooppunt CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening). Met de applicatie is het mogelijk om meerdere gemeenten te faciliteren in het uitvoeren van de Jeugdwet.

Daarnaast blijft verdere integratie van de verschillende wetten een belangrijk onderwerp. Om een goed beeld te krijgen van een gezin, is het belangrijk om over domeinen heen te kunnen kijken. Alleen door een brede intake kan een goede zorgvraag worden gedefinieerd als basis voor de zorg die het beste past bij de jeugdige.

Hoe werkt Jeugdzorg:

Waarom Suite4Jeugdzorg?

Eén totaaloplossing

Met Suite4Jeugdzorg beschik je over alle tools voor de uitvoering van de zorgtaken, van indiceren tot declareren en van onderzoek tot stadspas.

Minder administratie

Het iJw-berichtenverkeer speelt een steeds grotere rol in de jeugdzorg. Met slimme en geautomatiseerde processen zorgt Suite4Jeugdzorg voor optimale verwerking van deze berichten.

Krachtige workflow

Door een goede procesondersteuning, krachtige workflow en hergebruik van data, zijn taken en processen te verdelen voor front- en backoffice.

Wil je meer weten?

Thijs Molhoek, Business Development Manager

Mail voor meer informatie naar Thijs.Molhoek@centric.eu of bel +31 6 1095 4967.