Handhaving Sociaal Domein

Alles-in-één handhaving in het sociaal domein

Het opsporen van zorg- en uitkeringsfraude is vaak een uitdaging. Handhaving is dan ook een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke taken in het sociaal domein. Centric biedt gemeenten complete ondersteuning bij digitale handhaving van de Participatiewet, Wmo én Jeugdwet.

Voor Participatiewet, Wmo én Jeugdwet

Handhaving Sociaal Domein is een onderdeel van de Suite4Werk en Inkomen. Gekoppeld aan Suite4Zorg en Suite4Jeugdzorg is het dé tool voor handhaving in zowel de zorg als de Participatiewet. Heeft een inwoner inderdaad recht op een uitkering? Levert de zorgaanbieder passende zorg? Controle op geleverde zorg vergt een andere aanpak dan de controle op rechtmatige uitkering van bijstand. Ook gaat het vaak om hogere bedragen.

Op het gebied van handhaving werkt Centric samen met partner Maxdoro. Met de Suites voor het Sociaal Domein en Maxdoro’s InSZicht voor Handhaving, Toezicht en Preventie, beschikken gemeenten over een totaaloplossing die handhavers alle tools in handen geeft om slim, veilig en digitaal te werken. Voor Participatiewet, Wmo én Jeugdwet.

InSZicht digitaliseert het volledige handhavingsproces, van (fraude)signaal tot en met de verslaglegging inclusief juridische onderbouwing. Met deze gezamenlijke oplossing heeft ook jouw gemeente alle mogelijkheden voor snelle en efficiënte digitale handhaving.

Fraudezaken vastleggen

Handhaving Sociaal Domein kent een cliëntendossier en een handhavingsdossier. Dit handhavingsdossier biedt de volgende mogelijkheden:

  • Registratie van observaties en waarnemingen
  • Vastleggen van voertuiggegevens waarbij via het DKD de koppeling wordt gelegd met de RDW
  • Het registreren van de fraudeperiode en het fraudebedrag
  • Ondersteuning bij strafrechtelijke- en bestuurlijke afdoening
  • Gegevens bijhouden over de afhandeling van de fraudezaak
  • Zelf vrije velden definiëren
  • Een gestructureerde notitiefunctie

Te gebruiken door meerdere gemeenten tegelijk

Naast de specifieke functionaliteit van Handhaving Sociaal Domein, is ook de overige standaardfunctionaliteit in de Suites voor het Sociaal Domein beschikbaar. Zo kun je gebruikmaken van de zogenaamde ‘meer-gemeente-functionaliteit’, voor het bijhouden van administraties voor meerdere gemeenten.

De autorisatiestructuur binnen de Suites voor het Sociaal Domein zorgt ervoor dat alleen bevoegde medewerkers inzicht hebben in fraudeonderzoeken en bijbehorende documenten. De Suites komen daarmee tegemoet aan de veelgehoorde behoefte aan volledig geïntegreerde oplossingen binnen het gehele werkgebied van het sociaal domein.

Quote klant Gemeente Tilburg

“Het levert een grote bijdrage aan de informatiepositie van gemeenten in de bestrijding van fraude.”

Jan-Willem Sies Teammanager Fraudebestrijding bij gemeente Tilburg

Hoe werkt handhaving - kijk de demo-video

Waarom Handhaving Sociaal Domein?

Digitaal handhaven

Alle benodigde gegevens zijn direct in het dossier beschikbaar dankzij de koppeling met de Suites voor het Sociaal Domein.

Participatie, Wmo en Jeugdzorg

Complete alles-in-één-ondersteuning voor handhaving in het sociaal domein, voor zowel Participatiewet, Wmo als Jeugdwet.

Tijd besparen

Slim en veilig digitaal handhaven verbetert de hit-ratio in het handhavingsproces én levert een flinke tijdsbesparing op.

Webinar: Effectieve preventie, toezicht en handhaving in het sociaal domein

Met de Suites voor het Sociaal Domein van Centric en Maxdoro’s InSZicht voor handhaving, toezicht en preventie, beschikken gemeenten over een totaaloplossing die handhavers alle tools in handen geeft om slim, veilig en digitaal te werken, zowel voor de Participatiewet, Wmo als de Jeugdwet. In dit webinar hoor je alles over de voordelen die dit voor jou oplevert.

Meer weten?

Eddy van de Werken

Neem voor meer informatie contact op met Eddy van de Werken via +31 6 14495413 of mail naar eddy.van.de.werken@centric.eu.