Module Inzicht

Verhuisaangiften volautomatisch verwerken?

Verhuizingen zijn aan de orde van de dag. Als gemeente ben je er druk mee, want alle verhuisaangiften controleer je en verwerk je in de BRP. Als dat eens automatisch kon! De module Inzicht van Centric Burgerzaken ondersteunt je bij het beoordelen én verwerken van verhuisaangiften.

Verhuisaangiften volautomatisch verwerken?

Zeker 80% van de verhuisaangiften kent geen bijzonderheden, maar sommige geven aanleiding tot nadere vragen of aanvullend onderzoek. De module Inzicht van Centric Burgerzaken helpt je bij het beoordelen daarvan. Met fijnmazige controles geeft de module aan welke aangiften ‘groen’ zijn en welke meer aandacht nodig hebben. Groene verhuizingen verwerk je automatisch en de overige 20% belandt in jouw werkvoorraad. Zo controleer je alleen nog aangiften waar dat echt nodig is en heb je meer tijd voor kwaliteit!

Voorheen ontving je veel verhuisaangiften aan de balie en voerde je als ambtenaar handmatig controles uit. Soms stelde je aanvullende vragen om de aangifte te kunnen beoordelen en de personen in te schrijven op het juiste adres. Bijvoorbeeld hoeveel mensen er op het nieuwe adres woonden, wie er achterbleven of waarom een meerderjarig kind weer bij zijn ouders ging wonen.

Digitale aangifte, digitale controle!

Tegenwoordig geven veel inwoners hun verhuizing online door met de eDienst Doorgeven verhuizing. En nu controleert de module Inzicht voor jou de aangiften! Met slimme controles bepaalt de module welke aangiften geen bijzonderheden hebben en welke aanleiding geven voor meer onderzoek. Snel, nauwkeurig, objectief én bij iedere aangifte.

Zijn er geen bijzonderheden? Dan wordt de verhuizing automatisch verwerkt. Leveren de controles een signaal op? Dan verschijnt de aangifte in jouw werkvoorraad en beoordeel jij of aanvullende vragen of onderzoek nodig zijn. En is jouw oordeel dat er verder onderzoek nodig is? Met één druk op de knop zet je ‘m door naar de module Onderzoek.

Zelf bepalen welke controles je inzet

De module Inzicht toetst de online aangiften aan de hand van controles van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) én controles die je zult herkennen uit jouw dagelijkse praktijk. Daarnaast zijn de controles instelbaar: Jij bepaalt als gemeente welke controles je inzet en hoe zwaar je ze laat meewegen.

Klantverhaal Gemeente Oss

“Als reguliere verhuizingen automatisch worden verwerkt, kunnen we meer tijd en energie steken in de verhuizingen waar iets mee is”

Anthony Kleijnen senior medewerker Burgerzaken bij de gemeente Oss
Lees het interview

Daarom de module Inzicht

Automatische verwerking

De module Inzicht is dé stap naar automatische verwerking van groene verhuizingen.

Kwaliteit loont

Een correcte adresregistratie is belangrijk voor zowel inwoners als overheid. Denk aan het waarschuwen van omwonenden bij rampen. Of het verstrekken van voorzieningen en subsidies aan inwoners.

Meer tijd voor maatwerk

Hoeveel verhuisaangiften ontvangt jouw gemeente per jaar? En hoeveel tijd besteed je aan de handmatige controle én verwerking? Reken maar uit hoeveel tijd je bespaart als zeker 80% automatisch gaat. Die tijd kun je goed gebruiken voor maatwerk!

Managementinfo op maat

Het meegeleverde dashboard en de rapportages laten je zien welke controles zijn uitgevoerd en hoe vaak de signalen terecht waren. Dit geeft je de mogelijkheid om de controles fijnmazig af te stellen. Op maat voor jouw gemeente.

Direct in onderzoek

Vereist een aangifte meer onderzoek? Dan leg je vanuit de module Inzicht automatisch een onderzoeksdossier aan in de module Onderzoek. De onderzoeksmedewerker heeft alle informatie dan direct bij de hand.

Webinar: Grip op automatische verwerking

Wil je meer weten over hoe je meer grip kunt krijgen op automatische verwerking van digitale aangiften en aanvragen? Bekijk dan het webinar.

Meer weten?

Chantal van der Lans

Voor meer informatie neem je contact op met Chantal van der Lans via +31 6 30510159 of per mail chantal.van.der.lans@centric.eu.