Digitale Ondertekening

Digitale dienstverlening is ook…. Digitale ondertekening!

Nu de dienstverlening van gemeenten meer en meer digitaal plaatsvindt, kan digitaal ondertekenen via de eDiensten niet achterblijven. En bij steeds meer eDiensten is dit mogelijk. Geboorteaangiften worden ondertekend door de arts/verloskundige. Toestemmingsverklaringen door de hoofdbewoner of de ouders van een minderjarig kind. En de gemachtigde ondertekent digitaal voor de volmacht stempas. Helemaal rechtsgeldig! Appeltje-eitje voor alle partijen. Dat is dienstverlening waarmee je het versch

Digitale dienstverlening is ook…. Digitale ondertekening!

Hoera! Het is een…

Gezellig samen vanuit huis of het ziekenhuis de geboorte van je kind aangeven. Hoe fijn is dat! Via de website van de gemeente loggen de ouders met DigiD in bij de eDienst Aangifte geboorte. Ze geven de gegevens van hun kind in en selecteren – gemakkelijk uit een lijst - de arts of verloskundige die aanwezig was bij de geboorte. Die ondertekent de aangifte. Digitaal!

Mag ik bij jou?

Intrekken bij je geliefde. Of weer thuis komen wonen. Als je verhuist naar een woning waar al iemand woont, dan heb je een toestemmings-verklaring van de hoofdbewoner nodig. In de eDienst Doorgeven verhuizing geeft de inwoner het e-mailadres van de hoofdbewoner op. Die krijgt het verzoek om te tekenen. Digitaal.

Stem jij voor mij?

Kun je zelf niet stemmen en wil je je buurvrouw of dochter machtigen? Dat regel je via de eDienst Aanvragen volmacht stempas. Je geeft het e-mailadres van de gemachtigde op, zodat zij digitaal kan ondertekenen voor toestemming. Zo gepiept, zonder pen en papier!

Laat me gaan

Met de klas naar London? Minderjarigen hebben toestemming van beide ouders nodig als ze een reisdocument willen aanvragen. In de eDienst Aanvragen reisdocument geven ze daarom gewoon twee e-mailadressen op. Eén van de vader en één van de moeder, zodat zij digitaal toestemming kunnen geven. Ook handig als ze niet in hetzelfde huis – of land – wonen.

Ondertekenen in ValidSign

Na ontvangst van de digitale aangifte of aanvraag, maakt Centric Burgerzaken een digitaal dossier aan en stuurt een digitale verklaring naar degene die moet ondertekenen. De arts/verloskundige bijvoorbeeld. Of de hoofdbewoner. Deze krijgen via e-mail de melding dat de verklaring klaarstaat in de beveiligde omgeving van ValidSign.

De arts/verloskundige benadert de verklaring via een beveiligde link. De hoofdbewoner, ouders en gemachtigde loggen in met DigiD of IDIN Ze controleren de gegevens en bevestigen met één handeling.

Status ‘Ondertekend’

Op dat moment is de digitale en rechtsgeldige handtekening een feit en wordt deze opgenomen in het dossier. In de wachtkamer verandert de status van de aangifte of aanvraag automatisch in ‘Ondertekend’. Appeltje-eitje!

Geboorteakte digitaal opgemaakt

Ben je ambtenaar van de burgerlijke stand, dan maak je eenvoudig, digitaal, de geboorteakte op. Je vult daarvoor niets meer handmatig in: alle gegevens die je nodig hebt zijn voor je overgenomen uit het digitale dossier. Je controleert de gegevens en na jouw akkoord wordt het kind automatisch opgenomen in de Basisregistratie Personen. Appeltje-eitje, ook voor jou!

Meer weten?

Wil je meer weten over digitaal ondertekenen met de eDiensten Burgerzaken? Neem dan contact op met jouw accountmanager of de Commerciële Binnendienst, via (0182) 34 57 01 of info.pss@centric.eu

Meer weten?

Chantal van der Lans

Voor meer informatie neem je contact op met Chantal van der Lans via +31 6 30510159 of per mail chantal.van.der.lans@centric.eu.