Oplossing

Centric Leefomgeving Modules

Centric Leefomgeving ontzorgt klanten bij het uitvoeren van taken in het kader van Algemene Plaatselijke Verordening, Bijzondere wetten en het Omgevingsrecht. Je geeft met deze oplossing invulling aan processen voor bouw, milieu en evenementen binnen het kader van de huidige en de toekomstige wetgeving. Je werkt digitaal, zaakgericht en geïntegreerd met landelijke- en lokale voorzieningen.

Centric Leefomgeving Modules

Centric Leefomgeving introduceert aanvullende modules die je werk een stukje eenvoudiger en sneller maken. Via het aanvragenformulier op deze website vraag je een offerte aan met de kosten en met extra informatie over nieuwe modules van Centric Leefomgeving

Integratie van Go2Chepp

Met de integratie van Go2Chepp en Centric Leefomgeving heb je alle voor toezicht relevante gegevens en documenten op locatie beschikbaar. De toezichtactiviteit bereid je volledig voor in Centric Leefomgeving en initieer je met één handeling in Go2Chepp. Aanvullende stukken zet je steeds eenvoudig door vanuit Centric Leefomgeving bij het locatiedossier in Go2Chepp.

Dankzij de integratie met Centric Leefomgeving wordt de informatie die de toezichthouder invoert in Go2Chepp direct bij de juiste zaak gezet, zodat het zaakdossier actueel blijft. Bevindingen voer je ter plekke in Go2Chepp in waarna deze direct in Centric Leefomgeving zijn verwerkt. Er is een continue wisselwerking tussen het proces in Centric Leefomgeving en alles wat je in het veld vastlegt in Go2Chepp. Wanneer er geen internetverbinding is, wordt de informatie klaargezet en automatisch verwerkt zodra er weer verbinding is.

Als je als toezichthouder constateert dat er gehandhaafd moet worden, dan is binnen Centric Leefomgeving het vervolg al ingeregeld. Op basis van de Go2Chepp-bevindingen is in Centric Leefomgeving automatisch de positie binnen de interventiematrix vastgesteld. Deze positie helpt bij het vaststellen van de juiste sanctiestrategie. Als je daarna weer op locatie bent voor de vervolgcontrole, dan heb je alle eerder in Centric Leefomgeving en Go2Chepp vermelde informatie direct bij de hand.

Meer weten over Chepp?

Meer informatie

VTH-kaartlagen

Met Centric Leefomgeving werk je locatiegericht. Nagenoeg alles wat je doet met Centric Leefomgeving is te herleiden naar een locatie. Verzoeken, zaken, activiteiten, projecten en inspecties in Centric Leefomgeving zijn met hun geometrie te gebruiken als kaartobject. Elk kaartobject bevat naast geometrie ook informatie over het betreffende kaartobject.

Wij stellen de kaartobjecten vanuit de Centric-Cloud op basis van WMS/WFS beschikbaar als VTH-kaartlaag. De VTH-kaartlagen gebruikt u hiermee niet alleen in Centric Leefomgeving maar vrijwel in alle applicaties met Geo-functionaliteit.

De kaartlagen met verzoeken, zaken, activiteiten en inspecties zijn standaard beschikbaar in Centric Leefomgeving. Naast deze standaard kaartlagen heeft u nu de mogelijkheid te werken met de volgende extra kaartlagen: Bouw Zaken, Bouw Activiteiten, BOPA Zaken, Besluiten en meerdere historie kaartlagen.

Als klant van Centric Leefomgeving ontsluit u informatie met behulp van het zogenaamde datawarehouse. Hierop bieden we nu een uitbreiding voor het werken met de VTH-kaartlagen. Met deze uitbreiding is de informatie van elke VTH-kaartlaag als tabel te benaderen. Het is hierdoor niet meer nodig zelf deze informatie uit meerdere tabellen bij elkaar te selecteren. Dit maakt het werken met het datawarehouse van Centric Leefomgeving een stuk overzichtelijker en gemakkelijker.

Per VTH-kaartlaag maakt u nu gebruik van één view die via de API als één tabel te benaderen is. De gegevens die u zo ontsluit zijn naar eigen inzicht te verrijken met alle overige informatie uit Centric Leefomgeving. Na een korte instructie over hoe u informatie uit het datawarehouse kan gebruiken weet u hoe u deze aanpast aan de eigen behoefte en hoe u deze gebruikt als kaartlaag in een Geo-oplossing.

Cognos Cloud Package

Centric Leefomgeving is een SaaS-oplossing. Je ontsluit jullie eigen dataset met zogenaamde API's. Voor het ontsluiten van de eigen dataset met Cognos maakt u gebruik van de Cognos Cloud versie die is aangesloten op deze API's. Voor het gebruik van jullie data in Cognos Cloud is goede kennis van de complete datastructuur van Centric Leefomgeving noodzakelijk.

De package bevat een eigen datastructuur specifiek gericht op het zelf efficiënt ontwikkelen van rapporten en dashboards. De package gebruik je direct in Cognos Cloud zonder dat je kennis nodig hebt over het werken met de API's. De package haalt hiermee een stuk complexiteit weg zodat medewerkers instaat zijn zelfstandig en efficiënt Cognos-ontwikkelingen te realiseren.

MDTO-export

MDTO (Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie) is de (beoogde) opvolger van het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (TPR) en het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). MDTO is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens met als doel de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie te bevorderen. Met de MDTO-export wisselt u op uniforme wijze metagegevens uit die noodzakelijk zijn voor deze duurzame toegankelijkheid.

De MDTO-export uit Centric Leefomgeving gebruikt u om in te lezen in uw eDepot. Dankzij de MDTO-export waarborgt u dat waardevolle metagegevens niet verloren gaan en geen foutgevoelige- en bewerkelijke vertalingen nodig zijn.

Met de MDTO-export maakt u per zaak een export aan. Dit geeft u de mogelijkheid het proces voor de duurzame toegankelijke van overheidsinformatie in te regelen en te testen binnen uw organisatie. Vanaf het derde kwartaal van 2023 maakt u in bulk in één keer de export aan voor meerdere zaken die voldoen aan vooraf door u ingestelde criteria.

Actualiseren BRP-gegevens

Bij de behandeling van verzoeken werk je met basisgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Deze basisgegevens zijn op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat Basis Gegevens (StUF BG) beschikbaar binnen de VTH-processen. Via het digitale verzoek of met een zoekvraag, worden de relevante BRP-gegevens overgenomen naar Centric Leefomgeving.

De BRP-gegevens worden hierbij overgenomen vanuit een centraal datadistributiesysteem (DDS) zoals de Centric Conductor (Key2Datadistributie). De BRP-gegevens in zo’n DDS zijn aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld door verhuizingen of overlijden.

Vanaf nu worden deze veranderingen automatisch doorgevoerd naar Centric Leefomgeving zodat je altijd werkt met de actuele BRP-gegevens. Relevante medewerkers ontvangen in Centric Leefomgeving en via de e-mail een notificatie van deze automatisch doorgevoerde wijziging. Dankzij deze notificatie kunnen aanvullende acties uitgezet worden om de gevolgen van de verandering op de juiste manier te verwerken.

BRK-informatie binnen uw VTH-processen

Doordat u met Centric Leefomgeving locatiegericht werkt, heeft u altijd een goed beeld van wat er op een locatie speelt, gespeeld heeft of gaat spelen. De locatie is gedefinieerd als adres, perceel, vrije locatie of een veelvoud en combinatie van deze.

Het is met Centric Leefomgeving al geruime tijd mogelijk de kadastrale aanduiding en de geometrie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) te koppelen aan: zaken, activiteiten, activiteit onderdelen en projecten. Tot nu toe doet u dit alleen om de locatie te definiëren. Voor de overige BRK-informatie bevraag je tot nu toe een bron los van Centric Leefomgeving. Met nieuwe functionaliteit is hier nu een verandering in gekomen.

Het Kadaster biedt een API (Application programming interface) op de BRK waarmee applicaties BRK-informatie gebruiken zonder deze te kopiëren. Centric Leefomgeving is nu aangesloten op deze BRK-API. Met deze aansluiting heb je actuele BRK-informatie direct beschikbaar binnen je VTH-processen zonder deze te kopiëren of een externe bron te raadplegen. Voorbeelden van de getoonde BRK-informatie is: zakelijkrecht, belemmeringen, erfpacht en afmetingen. Bij de BRK-informatie in Centric Leefomgeving zie je ook in één opslag welke andere gegevens in Centric Leefomgeving gerelateerd zijn aan de percelen.

MijnOverheid Berichtenbox

De Berichtenbox is de persoonlijke brievenbus van burgers waarin zij digitale post van de overheid ontvangen. De Berichtenbox is een veilige en betrouwbaarder manier voor het verzenden van post aan burgers. Met de Berichtenbox voorkom je dat uw digitale post niet aankomt of als spam wordt ontvangen. Voor de burger is hiermee de post uit jouw organisatie altijd beschikbaar en makkelijk terug te vinden.

Met het Centric Leefomgeving koppelvlak ‘MijnOverheid Berichtenbox’ heb je naast het DSO, e-mail en publicaties, een extra mogelijkheid om op een vertrouwde manier te communiceren met uw burgers direct vanuit het VTH-proces. In de beheeromgeving van Centric Leefomgeving definieer je de sjablonen voor uw digitale post via de Berichtenbox. Vervolgens plaats je de taak ‘Berichtenbox bericht’ in het zaakproces. Medewerkers worden met deze inrichting door het VTH-proces geleid en communiceren op basis van het sjabloon via de Berichtenbox met de initiatiefnemer.

DigEplan

DigEplan stelt organisaties in staat om papierloos te werken en daarmee te voldoen aan de archiefeisen. Hierdoor is het mogelijk werkprocessen volledig digitaal uit te voeren en substitutie aan te vragen. DigEplan is gemaakt met het werkproces van vergunningverleners, toezichthouders en handhavers in gedachten. Met DigEplan kun je digitale en gescande documenten van annotaties en stempels voorzien. Tevens kan je digitaal meten en tekeningen vergelijken. DigEplan integreert naadloos met Centric Leefomgeving.

eDienst vergunningen

Dankzij de eDienst vergunningen werk je nauw samen met burgers en bedrijven aan nieuwe initiatieven of aanvragen APV voor de fysieke leefomgeving. Ook kun je met deze dienst eenvoudig informatie uitwisselen met ketenpartners.

De Centric eDienst vergunningen is ontwikkeld om relevante informatie bij elkaar te brengen rond een plan of idee en heeft een formulieren generator. Hierdoor kun je als organisatie zelf formulieren aanmaken om aan te bieden aan burgers en bedrijven. De aanvraag komt in Centric Leefomgeving binnen als verzoek, zoals je dit ook gewend bent bij het DSO. Dit is inclusief eventuele bijlages.

De eDienst vergunningen is ook geschikt voor mobiele apparaten, draait in de Centric Cloud en voldoet aan de strengste normen op het gebied van privacy, veiligheid en beschikbaarheid. Inloggen in de eDienst verloopt via DigiD of eHerkenning. De bij het bevoegd gezag bekende (persoons)gegevens zijn hierbij al ingevuld, zodat het aantal in te vullen gegevens wordt beperkt en fouten worden voorkomen.

Huisstijl

De vormgeving van de eDienst is eenvoudig aan te passen aan de huisstijl van jouw organisatie. De beheeromgeving van de eDienst beschikt over een formulier-builder waarmee je zelf aanvraagformulieren toevoegt aan de eDienst. Voorbeelden zijn formulieren voor een aanvraag van een straatfeest, het indienen van een melding illegale bouw of het indienen van een melding openbare ruimte.

Koppelbaar

Het is mogelijk ook andere eDiensten of webformulieren te koppelen aan Centric Leefomgeving op basis van STAM en ZGW API's. De eDienst vergunningen werkt echter volledig geïntegreerd met Centric Leefomgeving en maakt communicatie mogelijk die twee kanten op loopt. Dit in tegenstelling tot oplossingen van derden, waarbij alleen de levering aan Centric Leefomgeving mogelijk is, maar de weg terug ontbreekt.

Audittrail Logging

Dankzij de ‘Audittrail Logging’ zijn bewerkingen op de data herleidbaar voor de rechtmatigheidsverantwoording. De rechtmatigheidsverantwoording is een onderdeel van de jaarrekening. In de oordeelsvorming wordt de rechtmatigheid gecontroleerd om te bepalen of de jaarrekening getrouw is.

De audit trail maakt administratieve handeling aantoonbaar als bewijsstuk en draagt bij aan het waarborgen van integriteit, transparantie, compliance en het speelt een cruciale rol in het handhaven van goede bestuurlijke praktijken door ongebruikelijke transacties te herleiden. Met de Audittrail worden veranderingen gedocumenteerd bij aanpassingen of het aanmaken van data.

De audit trail biedt aan geautoriseerde personen inzicht in interne processen zoals zaken afhandeling, activiteiten kenmerken registreren, legesverodering wijzigen, gebruikers aanmaken en rechten wijzigen. Een goed beheerde audit trail biedt juridische ondersteuning in geschillen of onderzoeken door een gedetailleerd overzicht van gebeurtenissen te leveren.

Vraag een offerte aan!

Meer informatie nodig?

Jeroen van Amersfoort, Business Development Manager

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen van Amersfoort via +31 6 10004941 of mail naar jeroen.van.amersfoort@centric.eu.