Oplossing

Centric Dataplatform

De brondata die bij Centric SaaS-diensten wordt opgeslagen, is van u als klant. U moet hierover kunnen beschikken, bijvoorbeeld om management­informa­tie te genereren, analyses uit te voeren en data uit te wisselen met andere organisaties. De ontsluiting van deze data moet veilig, betrouwbaar en controleerbaar zijn.

Centric Dataplatform

Het Centric Dataplatform is een cloud based platform dat bedoeld is om gebruikers van onze Centric SaaS-diensten toegang te geven tot de eigen data. Daarnaast bieden wij vanuit dit platform aanvullende diensten voor verrijking en transformatie van de data en diensten en tooling op het gebied van Business Intelligence en Data Science.

Het Centric Dataplatform is ondergebracht in dezelfde omgeving waar ook onze SaaS-diensten worden ondersteund. Daarmee is het platform zelf ook een SaaS-dienst, Data-ontsluiting as a Service dus.

Gelaagde structuur

Het Centric Dataplatform wordt in een gelaagde structuur aangeboden waarbij we, afhankelijk van de behoefte binnen de klantorganisatie, alleen brondata of juist verdergaande data-services beschikbaar stellen. Onder data-services verstaan wij managementinformatie, data-analyse, data-transformatie en gespecialiseerde dienstverlening op het gebied van Data Science.

Voor iedere SaaS-dienst van Centric kunt u een keuze maken uit een of meerdere van deze lagen wat past bij de informatiebehoefte binnen dat specifieke domein. In de volgende paragrafen lichten we de doelstelling en mogelijkheden van deze verschillende lagen nader toe.

Laag 1: Data ontsluiting

Laag 1 van het Centric Data Platform maakt integraal deel uit van de SaaS-diensten zoals Centric die levert. Dat wil zeggen dat de basis data-ontsluitingsfuncties, zoals datatransport via API’s, het beheer van toegangsrechten en rapportages voor data-governance en IT-Security, onderdeel zijn van het standaard SaaS-dienstenaanbod. Deze zitten dus in de basisvergoeding die voor onze SaaS-diensten wordt betaald.

Laag 2: Transformatie en verrijking

Transformatie en verrijking van data zijn twee belangrijke processen in de wereld van gegevensbeheer en data-analyse. Ze spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de kwaliteit, bruikbaarheid en waarde van gegevens. Met transformatie bedoelen we het omzetten van ruwe gegevens in een formaat of structuur die gemakkelijk te begrijpen is en eenvoudig te analyseren. In dit proces worden gegevens opgeschoond, van gegevensstructuur gewijzigd en kunnen afgeleide kenmerken worden gecreëerd. Bij verrijking worden ontbrekende gegevens toegevoegd vanuit andere domeinen binnen de organisatie of externe bronnen.

Laag 3: Inzicht, signalering en advies

Het Datawarehouse as a Service biedt het fundament voor de 3de laag van het Centric Dataplatform. Met deze laag levert Centric Data Analysis as a Service (DAaaS) en Data Science as a Service (DSaaS).

Door data vanuit de verschillende bronnen en domeinen in het Datawarehouse te combineren kunnen we domein overstijgende dashboards aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de integratie van data vanuit het sociaal domein en financiën. Onze standaardoplossingen bieden we aan via onze Centric Cognos Cloud. De packages waarop wij de bestaande standaard rapportages en dashboards aanbieden blijven we de komende jaren ondersteunen. Daarnaast bieden we ook ondersteuning in combinatie met Power BI of andere BI-platformen zoals Tableau en Qlik Sense.

Waarom Centric DataPlatform?

Paginering

Door het toepassen van paginering (paging) behoren timeouts, bij het overhalen van grotere datasets tot het verleden.

GGM

Met het nieuwe dataplatform wordt het binnenkort ook mogelijk om het Gemeentelijk Gegevens Model (GGM) te adopteren. Ontsluiting van data op basis van GGM is een aanvullende dienst op het Centric Dataplatform.

(near) real time

In tegenstelling tot het huidige platform, waar de data maximaal 2x per dag wordt ververst, wordt de data in het nieuwe platform (near) real time beschikbaar gesteld. Dit wil zeggen dat wijzigingen in de procesapplicatie binnen enkele seconden beschikbaar zijn in het dataplatform.

Meer weten?

Bart Kuiper, Manager Consultancy

Mail voor meer informatie naar Bart.Kuiper@centric.eu of bel +31 6 3002 3114.