Evenementen

Centric is partner van het iBestuur Congres 2022

14 September 2022

Het iBestuur Congres vindt plaats op woensdag 14 september 2022 in de Fokker terminal in Den Haag. Het congres start om 09:30 uur en eindigt rond 18:30 uur. Online van 10.00 - 16.45 uur

Op het congres, met het thema ‘DIGITALISERING EN DE MENSELIJKE MAAT’ geven we samen met partners vijf workshops. We zien je graag tijdens een van onze workshops:

Een informatiewet? De regeringscommissaris vindt van wel

Met Niels Blok

10:00 - 10:45

Sinds 1 januari dit jaar is hij er: de regeringscommissaris Informatiehuishouding in de persoon van Arre Zuurmond. En hij vindt er ook wat van. Bijvoorbeeld dat er een algemene juridische fundering zou moeten komen voor de Informatiehuishouding van de (rijks)overheid. Zo’n (grond)wettelijk fundament is al goed geregeld voor financiën, juridische en personele zaken. Voor het structureel borgen van informatiehuishouding is dat nog niet het geval: een algemene wet i-bepalingen die de belangrijkste waarborgen bevat en omissies opvult.

Maar is dat wel een goed idee? Een jong talent vindt er ook wat van en heeft 10 pittige vragen voorbereid - vragen die Arre niet van tevoren wilde zien...

Je moet het verleden kennen om het heden te begrijpen

Met Maarten Hillenaar

10:00 - 10:45

Welke ontwikkelingen en veranderingen vonden plaats na het rapport ‘Naar grip op ICT’? Wat hebben we sindsdien geleerd? Wat is er goed gegaan en wat kan nog worden verbeterd? Wat betekent dat voor de uitvoering?

In 2015 verscheen het eindrapport ‘Naar grip op ICT – Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid’.

De commissie heeft destijds de volgende aanbevelingen gedaan:

  • De oprichting van een tijdelijke ICT-autoriteit: het BIT.
  • De Tweede Kamer moet zich voorafgaand aan haar politieke keuzes beter verdiepen in de technische uitvoerbaarheid en de doorlooptijden van ICT-projecten.
  • Een meer centrale sturing van het ICT-beleid van de rijksoverheid door één minister verantwoordelijk te maken.
  • Alle ICT-projecten binnen de rijksoverheid (en zbo’s) voorzien van een projectorganisatie met een duidelijke sturing.
  • Verbetering van het aanbestedingsbeleid en contractmanagement rond ICT-projecten.

Voor welke ontwikkelingen en veranderingen heeft dat de afgelopen 8 jaar gezorgd? Wat hebben we geleerd? Wat is er goed gegaan? Wat kan nog (verder) worden verbeterd? Wat betekent dat voor de uitvoering?

Markt en Overheid: Innovatief samenwerken in de uitvoering

Met Maarten Hillenaar

11.00 uur – 11.45 uur

De overheid staat voor enorme maatschappelijke uitdagingen, denk aan het klimaatbeleid, de energietransitie of bijvoorbeeld de wooncrisis. Daar moet de overheid dringend mee aan de slag maar tegelijkertijd worstelt de overheid met de uitvoering, die onder het vergrootglas ligt van media en samenleving. Het vertrouwen in de uitvoering heeft een flinke knauw gekregen. Innovatief samenwerken met de markt zou kunnen helpen om noodzakelijk beleid uit te voeren maar de overheid vreest van innovatie nu vooral gevaren als het gaat om rechtmatigheid en zorgvuldigheid.

Naast die kramp die de overheid verlamt, belemmert ook het keurslijf van de aanbestedingspraktijk een vruchtbare publiek-private samenwerking waarbij de overheid een beroep zou kunnen doen op de innovatiekracht van de markt. Die wet laat wel degelijk ruimte voor innovatief aanbesteden, zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat laat zien. RWS gaat tijdens een aanbestedingsprocedure om tafel met aannemers om hun ideeën, rollen en oplossingen te bespreken.

Als het gaat om IT-aanbestedingen door de verschillende overheden ontbreekt het noodzakelijke wederzijdse vertrouwen voor een dergelijk pre-competitief overleg. En als er al een voorzichtige vinger wordt opgestoken bij de aanbestedende partij, trappen de juristen en accountants op de rem.

Tijdens het debat gaan markt en overheid, gesouffleerd door een aanbestedingsexpert, met open vizier onderzoeken hoe deze patstelling doorbroken kan worden.

Al het goede komt in vieren

Met Maarten Hillenaar

15.15 uur – 16.00 uur

Gemeenten, marktpartijen en de VNG werken in het Groeipact samen aan het realiseren van de visie Common Ground. Dat gebeurt onder andere door samen te werken met de vier ICT-bedrijven die qua omvang een groot deel van de gemeentelijke markt in handen hebben. En langs vier sporen: draagvlak bij gemeenten, de governance, de bijbehorende financiering en het te hanteren aanbestedingsmodel.

In deze sessie de primeur met de eerste uitwerking van dit voornemen. Het gesprek wordt gemodereerd door Matthias Snoei, vicevoorzitter van branchevereniging GeoBusiness Nederland. Aan de kersverse plaatsvervangend DG Ron Roozendaal de schone taak om samen met Nathan Ducastel van de VNG hierop te reflecteren. Met als het even kan hardop de verbinding met het werkprogramma Digitalisering van de staatssecretaris van Digitale Zaken. We zijn tenslotte één overheid.

Online burgerparticipatie: kloof of verbinding?

Met Paul van Vulpen

15.15 – 16.00

Technologie kan botsen met de menselijke maat. Mensen spreken elkaar online of via de telefoon en de toenemende digitalisering van gemeenten kan worden ervaren als een groeiende kloof met de overheid. Maar staat technologie echt op gespannen voet met de menselijke maat? Of kan het ook worden benut om burgers meer te verenigen? Bij Centric onderzoeken we hoe digitale middelen juist kunnen bijdragen aan burgerparticipatie en de lokale economie.

Op het iBestuur Congres bespreken we de grootste uitdagingen die verband houden met digitalisering en de menselijke maat, om vervolgens te zien hoe juíst technologie ook kan zorgen voor meer betrokken burgers. Kom naar onze sessie en ontdek een veelbelovende eerste toepassing van een applicatie die burgers laat participeren – en daarmee inwoners en hun lokale omgeving als nooit tevoren met elkaar verbindt.

Wat is het iBestuur Congres?

Het jaarlijkse iBestuur Congres is hét congres over digitalisering bij de overheid, speciaal voor bestuurders en beslissers uit de overheid en de IT-sector. Centraal staan de digitale transformatie en de relatie tussen overheid en samenleving. Het congres biedt volop mogelijkheden tot interactie voor zowel de online deelnemer als de deelnemer op locatie.

Meer informatie vind je op de website van het iBestuur congres. Aanmelden kan hier.

Locatie iBestuur Congres: Fokker Terminal Binckhorstlaan 249, 2516 BB Den Haag