Perspectief op Common Ground

Common Ground is een belangrijke ontwikkeling die de informatievoorziening bij gemeenten structureel gaat veranderen. Hoe draagt Centric bij aan de realisatie van Common Ground, welke aandachtspunten zijn er en waar kun jij op rekenen?

Centric onderschrijft de noodzaak om de gemeentelijke informatievoorziening te vernieuwen en speelt daar met investeringen op in. Wij vinden het een goede zaak dat gemeenten samen optrekken, de regierol oppakken en meer eenheid in de uitvoering nastreven.

Centric draagt graag bij aan de succesvolle uitvoering van Common Ground. In de position paper delen we daarom onze kijk op de principes van Common Ground. Ook laten we zien welke rol wij voor onszelf zien in de samenwerking met overheden en IT-leveranciers op weg naar de realisatie ervan.

Download de Position Paper Update Common Ground

Download position paper update

Position paper

Download position paper