eBook Innovatie

De overheid heeft te maken met grote maatschappelijke uitdagingen. Het vinden van oplossingen daarvoor vraagt om een onorthodoxe benadering. Een benadering die domeinoverstijgend en opgavegericht is en waarin samen met inwoners en andere partners antwoorden worden gezocht. We ondersteunen als Centric onze klanten daar graag bij. Dat betekent ook voor ons een andere manier van werken dan wij gewend zijn.

In dit eBook belichten we een aantal innovaties. Ze zijn heel verschillend, in de opgave waarvoor ze worden ingezet en ook in de mate van volwassenheid. Sommige zijn al zover dat ze worden overgedragen aan de reguliere organisatie, die ze in beheer zal nemen. Andere staan nog in de kinderschoenen. Bijna allemaal hebben ze gemeen dat we er samen met onze klanten aan werken. En dat we daarbij nog meer nieuwe, frisse blikken vanuit de lokale overheidspraktijk goed kunnen gebruiken.

Vraag het eBook innovatie aan!

Vul onderstaand formulier in om het eBook aan te vragen