Demo aanvraag Fysiek Domein

Overheden kunnen hun ambities voor een gezonde en leefbare fysieke leefomgeving vastleggen in verschillende instrumenten van de Omgevingswet. De VNG heeft in aanloop naar de nieuwe wet een roadmap opgesteld met daarin de belangrijkste mijlpalen. Naast deze leidraad kunnen gemeenten nu ook al aan de slag met de digitale voorbereidingen zoals de aansluiting op het DSO.

De basis van dit portfolio is Centric Leefomgeving, een compleet online pakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Maar het Centric-aanbod voor het ruimtelijk domein omvat méér: om invulling te geven aan inwonerparticipatie is er Furban, een 3D-planner die inwoners laat mee-ontwerpen aan hun eigen leefomgeving. Daarnaast bieden we innovatieve (SaaS-)oplossingen voor onder meer een samenhangende objectregistratie, parkeerbeheer en begraafplaatsadministraties.

Vraag een demo aan voor een van de oplossingen van het Fysiek Domein

Vul onderstaand formulier in om een demo aan te vragen