Training

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor het vastleggen van uw inschrijving voor een training. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om hierover met u en uw werkgever te communiceren. Bovendien voeren we op basis van persoonsgegevens analyses uit, om onze diensten te verbeteren.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de naam en het e-mailadres van de deelnemer en daarnaast een aantal algemene gegevens van de opdrachtgever voor het versturen van de factuur.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Centric behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Centric, voor zover dit vanuit hun functie nodig is.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw aanmelding of verzoek om informatie voor een training. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens voor zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of voor zolang wettelijk is toegestaan.

Versie

15 december 2022