Remote Monitoring & Management

Binnen de Businessunit Retail Services verricht de afdeling Remote Monitoring & Management monitoringsdiensten en remote onderhoud en support voor onze relaties. Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden komen onze collega’s in aanraking met persoonsgegevens van de contactpersonen van onze klanten.

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Denk aan persoonsgegevens van een contactpersoon van onze klant. Deze gegevens hebben we nodig om onze werkzaamheden uit te voeren en te communiceren met de juiste contactpersoon. Doorgaans betreft dit zakelijke persoonsgegevens.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

Voor opdracht- en verslagdoeleinden gebruiken wij voornaam, voorletters, achternaam, geslacht, zakelijke adresgegevens, zakelijk e-mailadres en een zakelijk telefoonnummer of doorkiesnummer van onze klant en contactpersonen. Tijdens de werkzaamheden komen we ook meer indirecte persoonsgegevens tegen, zoals de computernaam en het IP-adres.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uitsluitend geautoriseerde Centric-medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. De autorisatie is per medewerker geregeld en wordt periodiek gecontroleerd.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract. De verwerking op zich is daarbij niet ons primaire doel. Wij verwerken deze gegevens zodat wij in staat zijn de overeenkomsten met onze klanten na te komen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Doorgaans bewaren wij de persoonsgegevens die we hebben opgeslagen zo lang als dit uit hoofde van het contract relevant is.

Wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

Soms veranderen contactpersonen van functie of verlaten ze uw organisatie. Als u ons dit tijdig laat weten, zullen wij de gegevens van deze contactpersoon verwijderen en daarmee tevens hun eventuele toegang tot de Customer Portal. Ook bij een functiewijziging vragen wij u om ons op de hoogte te stellen, zodat we de toegangsrechten tot de Customer Portal kunnen wijzigen of intrekken.

Versie

15 december 2022